Coronavirus: Welke consequenties voor onze parochie?

Coronavirus: Welke consequenties voor onze parochie?

Beste Parochianen,

De aanscherping van de maatregelen i.v.m. het coronavirus hebben voor onze parochie de volgende consequenties:

Vieringen op zaterdag en zondag

In alle kerken van de parochie komen alle weekendvieringen t/m 31 maart te vervallen. Alleen de Eucharistische centra in Ulft en Doetinchem zullen zondag tussen 9.30- 12.00 uur geopend zijn voor gebed, waarbij het heilig Sacrament wordt uitgesteld.

Vieringen op weekdagen

De vieringen op weekdagen kunnen vooralsnog op de normale wijze doorgang vinden mits er niet teveel mensen in een kleine ruimte worden samengebracht. Daarbij moet rekening gehouden worden dat er mogelijk meer deelnemers zijn nu de weekendvieringen komen te vervallen. De uiterste norm van 100 deelnemers zal echter, naar verwachting, nergens worden overschreden. Mensen die zich kwetsbaar weten wordt ontraden deel te nemen.

Doopvieringen

Doopvieringen kunnen in kleine kring plaatsvinden met de nodige voorzorgsmaatregelen. De pastores hebben hiervoor vanuit het bisdom al instructies gekregen. Grote gemeenschappelijke doopvieringen worden in ieder geval tot 31 maart niet gehouden. De doopheer maakt zelf passende afspraken met de betreffende families.

Uitvaarten

Uitvaarten kunnen plaatsvinden in besloten kring en bij voorkeur als dienst van Woord en Gebed. De uitvaartondernemers en families dragen hierin natuurlijk een eerste verantwoordelijkheid, maar wij kunnen in ieder geval tot 31 maart niet meewerken aan grootschaliger vieringen.

Catechetische bijeenkomsten

Catechetische bijeenkomsten worden voorlopig opgeschort in overleg met de betrokkenen. Ouders van 1e Communiekanten ontvangen nog nader bericht over een nieuwe planning.

Pastorale contacten

De pastores zullen hun contacten voorlopig beperken tot het meest noodzakelijke en goede voorzorgsmaatregelen nemen opdat zij het virus niet overdragen.

Overleg

Kleine vormen van overleg en vergaderingen kunnen – kort en goed – vooralsnog plaatsvinden.

Koorrepetities

Repetities worden vooralsnog opgeschort.

Koffiemomenten

Na de vieringen zullen de koffiemomenten voorlopig vervallen.

Bereikbaarheid

Secretariaten blijven op de geëigende tijden geopend. Pastores blijven bereikbaar via het nummer van de weekwacht: 0315-820399

Mogen we deze versobering van viermomenten en contacten in de 40-dagentijd beleven in een geest van gebed en solidariteit met hen die het meest kwetsbaar zijn voor dit virus.

Met vriendelijke groet, namens bestuur en team

Pastoor Hans Pauw
Parochie Maria Laetitia