Dankbaar gestemd

Dankbaar gestemd

Op zondag 5 september nam ik afscheid als parochiecatecheet van de Parochie Maria Laetitia. Het werd een feestelijke eucharistieviering, waarin Leden van het kerkkoor Dinxperlo de zang verzorgden onder leiding van Frank Knikkink met orgelspel van Anita Simmes. De kerk was bovendien mooi versierd met prachtige bloemen in geel en wit door de bloemengroep. Bovenal was het fijn om ondanks de beperkende maatregelen vanwege corona vierend samen te zijn met parochianen, vrijwilligers, collega’s en oud-collega’s, vrienden en familie. Verder bleek achteraf dat er ook velen met ons verbonden waren via de livestream.

Dit alles stemt mij tot dankbaarheid. Evenals de goede woorden, de kaarten en cadeaus die ik mocht ontvangen tijdens de goed verzorgde receptie na de viering.

Ik dank daarom iedereen die mee gewerkt heeft aan mijn afscheid, mede namens Petra. We kijken met een goed gevoel terug op deze dag.

Ik wens de parochianen, vrijwilligers, bestuurders en mijn oud-collega’s: Hans, Marcel en Paulus, veel inspiratie en bezieling toe bij de inzet van jullie allen voor de Parochie Maria Laetitia.

Berrie Daalhuizen