De Goede Week in Gaanderen

De Goede Week in Gaanderen

In de Goede Week willen wij ons samen voorbereiden op het komende Paasfeest.
Vanaf zaterdag 1 april liggen er in de Mariakapel van de Sint Martinuskerk gewijde palmtakjes klaar en staan er flesjes wijwater. Deze mag u meenemen.
Graag een vrijwillige gift in de caritas-collectekist bij het hek van de kapel.
De Mariakapel is elke dag van 9.00 – 17. 00 uur geopend om een kaarsje te branden, even te bidden en een moment tot rust te komen.

Kruisweg

Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag, is er een gezamenlijke Kruisweg om het lijden en sterven van Jezus te gedenken. Om 15.00 uur start de Kruisverering in de St. Martinuskerk, Kerkstraat 72 Gaanderen.
Daarna volgen we een route van ongeveer 3 kilometer, die uitgezet is midden in de mooie natuur van Landgoed ‘t Maatje.
De lectoren zijn Pastoor Hans Pauw en Lies Böcker.
Leden van het Gemengd Koor zullen enkele liederen zingen.

Ook is het, net als vorig jaar mogelijk om op Stille Zaterdag en Eerste – en Tweede Paasdag, de Kruisweg alleen, met uw gezin of in een kleine groep te wandelen, om zo iedereen de gelegenheid te bieden de Kruisweg die Jezus ging te gedenken en het Paasmysterie te beleven. De route wordt duidelijk aangegeven met pijlen; begin- en eindpunt bij de Sint Martinuskerk.
In de Mariakapel liggen boekjes met steeds een korte overweging bij elke statie, de plaats waar we even stilstaan om te denken aan wat Jezus overkwam op zijn weg naar het kruis.
Ook is er op elke statie een QR-code aangebracht, die u met uw mobiele telefoon kunt scannen om zo het verhaal te beluisteren. Voor jonge kinderen zijn er aangepaste boekjes met tekeningen en korte teksten.

Film

Mensen die het moeilijk vinden om de route te lopen, kunnen in de kerk blijven en daar de Kruisweg volgen aan de hand van vooraf opgenomen filmbeelden van de Kruiswegstaties die in de kerk hangen

Op Stille Zaterdag, Eerste – en Tweede Paasdag, kunt u ook rustig achter in de St. Martinuskerk plaatsnemen en de film van de Kruisweg in de kerk bekijken. Zo willen we iedereen de kans geven om Jezus’ lijdensweg te gedenken en het Paasmysterie te beleven.

De Kruisweg-film is vanaf Stille Zaterdag ook te bekijken op het livestream-kanaal van de
Sint Martinuskerk Gaanderen. Daarvoor gaat u naar website van de Parochie: www.maria-laetitia.nl kies livestreams op youtube en kies dan Martinuskerk Gaanderen.

Veertiende statie: Het lege Kruis

Eerste Paasdag

Zondag 9 april, Eerste Paasdag, vieren we de opstanding van Jezus uit de dood met een feestelijke Hoogmis om 9.30 uur. De celebrant is Pastor Tilma. Het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes zingt de Missa Brevis van Joseph Haydn.

Een goede Goede Week gewenst en een Zalig Paasfeest,
Locatieraad en Pastoraatsgroep
H. Augustinus-Martinus Geloofsgemeenschap, Gaanderen.