Gemeenschappelijke ziekenzalving

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Gemeenschappelijke ziekenzalving

zaterdag 9 september in Doetinchem

Het sacrament van de zieken is een waardevol sacrament. Veel mensen denken er niet meer aan of men wacht tot het laatste moment: het levenseinde. Maar wanneer je ervaart dat het leven kwetsbaar is geworden kun je het al ontvangen. Onder handoplegging en zalving bidden wij de Heer om zijn nabijheid, om troost en kracht in het lijden. Zo vertrouwen wij ons leven en onze toekomst aan God toe.

In verschillende zorgcentra binnen onze parochiegrenzen werd jaarlijks zo’n viering gehouden. Nog steeds biedt het pastorale team die mogelijkheid aan, maar sinds Corona lijkt er veel minder gebruik van te worden gemaakt door de verantwoordelijken van de instellingen. Bovendien wonen mensen steeds vaker en langer thuis. Daarom willen we nu ook als parochie jaarlijks de mogelijkheid bieden om samen dit sacrament te vieren, om en om, in Ulft en Doetinchem.

De eerste keer zal zijn:

zaterdag 9 september 11.00 uur in Doetinchem

U kunt zich hiervoor opgeven bij het centraal secretariaat van de parochie:

secretariaat@mlparochie.nl of 0315-342044 (woensdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur)