Goede Vrijdag en Pasen in Etten

Goede Vrijdag en Pasen in Etten

De vijfde statie – Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis te dragen

Op Goede Vrijdag om 15:00 werd door Jan Wenting en Ans Jansen de kruisweg gebeden. We hebben onder andere stilgestaan bij de vijfde statie “Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis te dragen” waar we hebben gebeden:

 In ons lijden staan wij niet alleen. God ziet naar ons om, maar familie, vrienden en buren doen dat vaak ook. Dank u wel, Goede God, voor uw zorg en voor alle mensen die elkaar te hulp schieten. In deze tijd denken we met name aan alle hulpverleners: aan verpleegkundigen en artsen, aan brandweerlieden en politieagenten en mensen in andere vitale beroepen, en aan mensen die op creatieve wijze eenzame mensen opzoeken. God, geef ons allen hart voor onze medemens. Heilige Geest, geef ons de moed om anderen bij te staan!

Beluister hier de opname van de kruisweg.

Op Eerste Paasdag zullen de kerkklokken van onze H. Martinuskerk – zoals de Nederlandse bisschoppen hebben opgeroepen – tussen 12:00 uur en 12:15 uur luiden. De bisschoppen willen door het luiden van de kerklokken de mensen oproepen om zich te verbinden met de eredienst van de kerk. Alle vieringen in onze parochie zijn zoals bekend komen te vervallen. Ondanks dat deze vieringen niet doorgaan wordt er nog wel door het pastoresteam in besloten kring Eucharistie gevierd. Onze kerk sluit zich daarom graag aan bij de oproep van de bisschoppen.