Goede Week in Gaanderen

Goede Week in Gaanderen

Goede Week in Gaanderen

De Goede Week in onze Geloofsgemeenschap H. Augustinus – Martinus begint op
Palmzondag 10 april met een mooie Palmpaasviering om 9.30 uur in de St. Martinuskerk.
Het is een kindvriendelijke Inspiratieviering, met zang van het koor Switch.
De kinderen worden uitgenodigd om mee te doen in het Palmpaasverhaal.

Vanaf donderdag 7 april kunt u gewijde palmtakjes en flesjes wijwater
uit de Mariakapel meenemen.
Ook liggen daar gebedsbrieven en misboekjes die u mee mag nemen naar huis
om u ook thuis voor te bereiden op de Goede Week
en de vieringen via livestream mee te vieren.

Statie 1: Jezus wordt veroordeeld.

Vrijdag 15 april – Goede Vrijdag – gedenken we het lijden en sterven
van Jezus Christus. ‘s Morgens om 9.00 uur is er een Kinderkruisweg
achter in de kerk, voor de kinderen die zich voorbereiden op hun
Eerste Heilige Communie.
En ‘s middags vanaf 15.00 uur kunt u deelnemen aan de
Open-lucht-Kruisweg op Landgoed ‘t Maatje.
Evenals vorig jaar is er een mooie route uitgezet van ongeveer 4 km.
met 14 staties; de plaatsen waar we even stilstaan, om het lijden
van Jezus te gedenken.

De start is bij de St. Martinuskerk, Kerkstraat 72 in Gaanderen.
Daar krijgt u een boekje met korte uitleg en overwegingen aangereikt.
Voor kinderen is er een aangepast boekje met tekeningen en korte teksten.
Ook kunt u de tekst behorend bij de Kruisweg volgen via QR-codes.
De route eindigt bij de 15de statie: “het lege graf”, in de kerk.
Hier kunt u nog een moment in stilte tot rust komen, even bidden of een kaarsje branden in de Mariakapel. Bij goed weer wordt u een kopje koffie of thee aangeboden, in de tuin van de pastorie.

De Open-lucht-Kruisweg is ook zaterdag en zondag – Eerste Paasdag – nog te wandelen.
De boekjes liggen dan klaar in de Mariakapel.

Zondag 17 april is het Hoogfeest van Pasen, het belangrijkste feest in onze geloofstraditie:
de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus uit de dood, de overwinning van het kwade.
De plechtige Eucharistieviering is om 9.30 uur. Pastor Paulus Tilma is de celebrant en het
Gemengd koor onder leiding van Ben Simmes, verzorgt de zang.

Wij wensen u een goede voorbereiding op de Goede Week en hoop en moed voor de komende Paastijd.
Moge er vrede heersen in de wereld en liefde en gezondheid voor alle mensen.


Zalig Pasen


Locatieraad en Pastoraatsgroep
Geloofsgemeenschap H. Augustinus – Martinus Gaanderen.