nieuwe coronaregels per 25-01-2022

nieuwe coronaregels per 25-01-2022

Per 26 januari hebben de bisschoppen, in navolging van de burgerlijke overheid, de Coronaregels versoepeld. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • er kunnen weer vieringen en samenkomsten worden gehouden na 17.00 uur
  • het maximaal aantal deelnemers aan een viering is afhankelijk van de grote van het kerkgebouw.


Er kunnen dus zoveel kerkgangers worden toegelaten als er op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen worden geplaatst. Concreet betekent dit voor onze geloofsgemeenschappen dat aanmelden voor deelname aan reguliere vieringen niet langer noodzakelijk is.

Ook koren mogen weer met meer dan 4 mensen zingen en repeteren, met in achtneming van de 1,5 meter afstand en goede ventilatie. Samenzang was al geruime tijd weer mogelijk. Dit blijft onveranderd, evenals de volgende aanbevelingen:

  • Blijf thuis bij klachten!
  • Draag een mondkapje. Wanneer u op uw plaats zit mag deze af.
  • Desinfecteer uw handen bij het binnengaan van de kerk en voor het ontvangen van de H. Communie.
  • Houd 1,5 meter afstand.

In het weekend van 29-30 januari houden wij ons nog even aan de aangepaste tijden, als ware het nog niet mogelijk om na 17.00 uur te vieren. Met ingang van 1 februari zijn weer de gebruikelijke avondvieringen op de weekdagen en op zaterdagavond.

Het volledige bericht van het bisdom kunt u nalezen middels onderstaande link:

Met vriendelijke groet,

Pastoor Hans Pauw

Parochie Maria Laetitia