Nieuwsbrief Geloofsgemeenschap Mauritius

Nieuwsbrief Geloofsgemeenschap Mauritius


UITNODIGING VOOR DE LITURGIE VIERING PER STREAMING
OP ZONDAG 7 FEBRUARI 10:00 UUR
VANUIT DE MAURITIUSKERK SILVOLDE

THEMA: “OVERVRAAG MIJ NIET”

De viering is via streaming te volgen via de website:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/531

De eerste lezing is een onderdeel van het scheppingsverhaal: Genesis 1, 26-31, waarin de mens de verantwoordelijkheid kreeg over alles op de aarde en boven de aarde. In de viering staan we stil bij die verantwoordelijkheid en het resultaat hiervan. “God zag dat het goed was” staat er. Hij zag bij zijn schepping het goede in de mens, dus ook in ons. Maar als we eerlijk zijn hebben wij van dat rentmeesterschap en dat het goede in ons, toch niet gemaakt, wat de Schepper van ons verwachtte. Oorlog, armoede en honger teisteren de wereld nog iedere dag.

“Overvraag mijn niet”
In dit gedicht, horen we dat we bij alles en nog wat onze smeekbedes tot God richten: helpen met dit te regelen, helpen bij dat te regelen. Helpen voor het oplossen van vrede en armoede. Echter we moeten ons hierbij wel afvragen of we zelf voldoende doen voor armoede, tegen
uitsluiting, eenzaamheid enz. “Kom op”, zo luidt de tekst van het gedicht en haal het beste uit je zelf. Zeker in deze tijd van de coronacrisis is dit nodig en moeten we vooral moed, vertrouwen en hoop hebben op een nieuw perspectief.

De tweede belangrijke lezing is uit het tweede boek Koningen 4, 1-7.

Dit verhaal speelt zich af in de 9e eeuw voor Christus. Het is de periode van de ballingschap met veel honger en armoede bij de joden. Het was in die tijd een volk zonder land en zij zwierven als nomaden door het Noorden van Israël. In die tijd was Elisa de profeet, zeg maar de afgezant van God.
De lezing gaat over een weduwe met twee kinderen die aan een keiharde schuldeiser was overgeleverd. Hij dreigde de kinderen als slaven te verkopen. Zij riep de hulp in van Elisa.
Dan gebeurt iets wonderbaarlijks. Elisa vroeg aan de weduwe alle ‘kannen en kruiken” bij de buren te verzamelen en deze te vullen met het kruikje met olie wat ze nog in haar bezit had. De olie vloeide rijkelijk. Dan gaf Elisa aan om deze olie te verkopen en daar de schulden mee af te betalen. Olie en dat is dikwijls olijfolie was vooral in Bijbelse tijden een veel gevraagde en dure vloeistof. We gebruikten het vandaag nog steeds voor het bereiden van maaltijden, als grondstof voor schoonheidsartikelen enz. Maar ook in onze kerk voor de ziekenzalving.
In bijbel is olie ook een metafoor voor nieuwe leven. We kunnen ons voorstellen dat symbolische gezien de rijkelijk stroom olie voor het vullen van de vaten en kruiken, de betekenis kan hebben, dat ook wij op die manier vervuld worden van een niet aflatende stroom genade.
In deze lezing zien we ook het bewijs van Gods Vaderlijke zorg in tijden van nood, bij vooral kwetsbare mensen. Deze mevrouw was immers weduwe en in die tijd was je heel slecht af.
Dat inspireert ons om bij onze noden onze profeet Jezus van Nazareth aan te roepen.

De gebeden, gedichten en lezingen worden afgewisseld door prachtige eigentijdse liederen.
Deze viering kan kracht en moed geven om door deze barre tijden heen te komen.

Actie kerkbalans
Als u deze Nieuwsbrief ontvangt dan is waarschijnlijk reeds een start gemaakt met de actie kerkbalans. Deze wordt gehouden in de periode van 30 januari t/m 13 februari.
Wij waarderen het zeer dat ondanks de corona, alle vrijwilligers bereid zijn om bij u de enveloppe te bezorgen en op te halen. Zij nemen hierbij alle voorschriften in acht, zodat voor henzelf en voor u als parochiaan geen besmetting kan ontstaan.
Als de brief al is bezorgd hebt u gelezen, dat de toekomst van onze geloofsgemeenschap niet alleen gewaarborgd is met onze vrijwilligers, maar het hangt er ook van af of wij over de benodigde financiële middelen kunnen blijven beschikken. Heel speciaal is dat
het noodzakelijke bedrag van € 15.000.- voor de huur van ons mooie monumentale kerkgebouw met zijn warme rijke interieur.
De actie luidt: “Geef om de kerk”. De geloofsgemeenschap hoopt op uw ruimhartige bijdrage.

ROOSTER KERKDIENSTEN
DATA THEMA

• Woensdag 17 februari : 19:00 uur Aswoensdag
• Zondag 7 maart : 10:00 uur St Jozef