NIEUWSBRIEF GG. MAURITIUS MARIAVIERING

NIEUWSBRIEF GG. MAURITIUS MARIAVIERING

UITNODIGING MARIAVIERING IN DE MAURITIUSKERK ZONDAG 2 MEI 10:00 UUR
HET THEMA:

“MARIA EEN BRON VAN INSPIRATIE IN VERBONDENHEID”

.Aanmelden bij Joop Kraan tel.: 06-28435342. Het maximaal toegestane aantal is 30 personen
Denk aan een mondkapje!
Deze viering is ook te volgen via de website: https://kerkdienstgemist.nl/stations/531

Maria
De meest aanbeden en inspirerende vrouw door alle eeuwen heen in de Rooms Katholieke kerk is Maria. De verering van haar kent talrijke vormen en gebruiken. Zo zijn er overal in de wereld talrijke bedevaartplaatsen, welke jaarlijks honderdduizenden mensen bezoeken. Ook onze Mauritiuskerk heeft een heel bijzonder en kunstzinnig 16e -eeuwse Mariabeeld van “ de Bedrukte moeder Gods van Varsseveld”. Regelmatig komen hier nog bezoekers een kaarsje opsteken en bidden er voor troost in hun verdriet en kracht om door te gaan.

Het thema: Maria, een bron van inspiratie in verbondenheid


Inspiratie
In de gebeden en gezangen van deze viering laten we ons inspireren door prachtige teksten.
Al in de openingszang: Salve Regina van Música Católica zingen we: Moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. We bidden woorden als: Maria jouw zachtheid voor de armen, troost voor de gekwetsten, geduld voor de onwetenden. We vragen u ook te leren van uw eenvoud en onopvallendheid en onze weg te gaan. Wie deze woorden op zich laat inwerken beseft hoe vol heelheid en rijkdom ons geloof is.

Verbondenheid

In deze viering wordt het evangelie Johannes 15- 1-8 gelezen.
Dit evangelie is het bekende verhaal dat Jezus die zichzelf de wijnstok noemt en zijn wij de ranken.

Vlak voor zijn dood ondernam Jezus nog een aantal reizen. Dit evangelie is een soort afscheidsrede. Hij wil de leerlingen nog een keer duidelijk maken dat ze hem moeten vertrouwen. Jezus roept op om met elkaar in Hem verbonden te blijven, zoals de wijnstok met de druiven. Ook in de indringende passage doet hij een oproep dat wij niet alleen vruchten moeten dragen, maar ook voortbrengen.
Het is een oproep dat geloven in Hem ook een oproep is om dit te laten zien in onze daden.

Vervolg en afsluiting van de viering

Na het evangelie vervolgen we de viering met o.a. de Geloofsbelijdenis, de voorbeden, en de vredeswens. Met het gebed “Moeder Maria” uit het “Gebedenboekje van Toon Hermans”,
Sluiten we de viering af. Laat u bemoedigen door deze mooie kerkdienst.

Tot slot
Meer bijzonderheden staan op facebook: Mauritius Geloofsgemeenschap.
De volgende viering van de Geloofsgemeenschap Mauritius is op Eerste Pinksterdag, zondag 23 mei a.s. om 10:00 uur.