Nieuwsbrief medio december 2020

Nieuwsbrief medio december 2020

Nieuwsbrief ter voorbereiding op het Kerstfeest.

Adventskrans, gemaakt door Riek Wolsink en Annie Leuverink.
Lichtend symbool van het naderende Kerstfeest. Foto: Ria Aarntzen

Geachte lezer,

Een nieuwsbrief ter voorbereiding op het Kerstfeest, het feest van de geboorte van Jezus, waarbij we zo graag willen zeggen:
“Komt allen tezamen, er is plaats voor iedereen”.
Maar helaas is het zo dat de strengere corona-maatregelen ook consequenties hebben voor de Kerstvieringen.
Op Kerstavond om 17.00 uur is er een Eucharistieviering waarbij we
geen bezoekers in de kerk mogen ontvangen.
En op Eerste Kerstdag om 09.30 uur is er een Eucharistieviering waarbij slechts een beperkt aantal mensen (30) de viering mag bijwonen.

Gelukkig kunt u thuis met ons meevieren via livestream.
Daarvoor gaat u naar Youtube en tikt dan in de zoekbalk in: sintmartinusgaanderenlivedienst00-00-0000 (datum).

Sam Kats en opa Joop druk met de livestream. Foto: Arnel Hagemeijer.

Vanaf 19 december liggen de boekjes van de vieringen van Kerstavond en Eerste Kerstdag in de Mariakapel; deze mag u meenemen om thuis de viering beter te kunnen volgen en meevieren.

Wijzigingen:

Op Kerstavond stonden twee vieringen gepland; dit is in verband met de strengere coronamaatregelen en in overleg met Pastoor Hans Pauw, teruggebracht naar één viering, namelijk een Eucharistieviering om 17.00 uur. De Gebedsviering om 21.00 uur met Pastor Mia Tankink komt te vervallen. Op dat tijdstip kunt u via livestream de viering volgen vanuit de Mariatenhemelopnemingkerk (Paskerk) in Doetinchem.

Ook het Kindjewiegen, het traditionele Kroamschudde bij de Kerststal in de kerk voor de jongste kinderen, komt te vervallen.

Ook dit jaar een prachtige Kerststal in de mooi versierde St. Martinuskerk. Foto: Ria Aarntzen.


Nieuw overzicht van de vieringen:

Donderdag 24 december 17.00 uur:
Eucharistieviering Kerstavond. Geen bezoekers in de kerk.
Celebranten zijn Pastoor Hans Pauw en Diaken Paulus Tilma.
De zang wordt verzorgd door enkele leden van het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes.

Vrijdag 25 december 09.30 uur:
Eucharistieviering Eerste Kerstdag. Maximaal 30 kerkbezoekers.
Celebrant: Pastoor Marcel Smits.
De zang wordt verzorgd door enkele leden van het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes.

Donderdag 31 december 19.00 uur:
Eucharistieviering Oudjaar. Maximaal 30 kerkbezoekers.
Celebrant: Pastoor Hans Pauw.
De zang wordt verzorgd door enkele leden van het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes.

Voor deze vieringen is het belangrijk dat u zich vooraf aanmeldt.

  • Even bellen naar: 0315-323223
    (dinsdag 09.30 – 10.30 of donderdag 14.00 – 15.00 uur).
  • Of een mailtje sturen naar rkgaanderen@mlparochie.nl
    (s.v.p. aantal personen vermelden).

Mededelingen:

In het weekend van 19/20 december en 26/27 december zijn er geen vieringen. Wel is de Mariakapel open; in deze winterdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

De preek van diaken Paulus Tilma
In de Eucharistieviering van zondag 6 december declameerde diaken Tilma zijn overweging geheel in de sfeer van het Sinterklaasfeest; alles op rijm!
Voor degenen die de preek nog eens na willen lezen: hij is bijgevoegd bij de papieren nieuwsbrief en staat ook op deze website: www.maria-laetitia.nl / locatie Gaanderen.


Collectes:

De mensen die thuis onze vieringen meevieren, hebben ze waarschijnlijk niet gemist: de collectes, maar wij missen uw bijdragen wel. De livestream die het mogelijk maakt dat u mee kunt luisteren en kijken naar het aanbod in de kerk wordt beheerd door een aantal vrijwilligers maar de aanschaf van de apparatuur was duur. Ook de vele andere werkzaamheden die nodig zijn om de geloofsgemeenschap en het liturgisch aanbod in de kerk levend te houden, worden veelal gedaan door onze vrijwilligers.
Maar vele kosten zoals verwarming, licht, boekjes, kaarsen, handgel, schoonmaakmiddelen, enz. gaan gewoon door.
Dus hierbij vragen wij van u een vrijwillige bijdrage ter ondersteuning
van het pastoraat in onze geloofsgemeenschap.
U kunt uw gift overmaken op NL76RABO 0115 3918 27, onder vermelding van Collecte Geloofsgemeenschap Augustinus-Martinus Gaanderen. Hartelijk bedankt.

Ondanks de beperkingen en moeilijkheden die er voor ons allen zijn, wensen wij u van harte een Zalig Kerstfeest en voor het nieuwe jaar dat binnenkort aanbreekt: alle goeds, gezondheid en Gods zegen.
Laten we daar samen voor bidden.
Wij hopen en vertrouwen erop dat wij u snel weer in onze vertrouwde St. Martinuskerk kunnen ontmoeten.

Locatieraad en Pastoraatsgroep
H. Augustinus-Martinus Geloofsgemeenschap Gaanderen.