Nieuwsbrief oktober-november

Nieuwsbrief oktober-november

Gaanderen, 19-10-2020.

Geachte lezer,
In de vorige nieuwsbrief (1 okt.) en in de laatste Vreugdebode heeft u kunnen lezen
dat we in de komende weken een groot aanbod van vieringen gepland hebben.
Deze vieringen kunnen – aangepast aan de geldende coronamaatregelen – doorgaan.

 • Zondag 25 okt. 9.30 uur een Inspiratieviering met intermezzo’s door het Taizé-ensemble onder leiding van Henk Schutman.
 • Zaterdag 31 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering met aandacht voor Allerheiligen en Allerzielen. De celebrant is Pastoor Pauw.
  De namen van vele geliefde overledenen worden genoemd en er wordt voor hen gebeden.
  Er mogen slechts 30 mensen de kerk bezoeken, dus velen van u
  zullen genoodzaakt zijn om de viering thuis mee te vieren via www.kerkomroep.nl
  Vanaf 25 oktober liggen de weekendboekjes van Berne-Heeswijk in de Mariakapel, die u mee naar huis kunt nemen om thuis de Eucharistieviering zo goed mogelijk te kunnen volgen.
  Ook staan er flesjes met wijwater klaar en noveenkaarsjes.
  Deze mag u meenemen om thuis een kaarsje te branden of om op een moment dat het u en uw familie past, het graf van uw overleden familieleden te zegenen en te verlichten.
  Graag een vrijwillige bijdrage om de onkosten te vergoeden. Deze kunt u in de collectekist van de Caritas deponeren. Dank u wel.
 • Zondag 1 nov. 9.30 uur is er een eerste gebedsviering Allerzielen voor familieleden van de dit jaar overleden geliefden. De naaste familie heeft voor deze viering een persoonlijke uitnodiging ontvangen en een bevestiging gekregen op hun antwoordbrief.
 • Maandag 2 nov. 19.00 uur is de tweede gebedsviering Allerzielen voor familieleden van de dit jaar overleden geliefden. Ook voor deze viering heeft de naaste familie een persoonlijke uitnodiging ontvangen en een bevestiging gekregen op hun antwoordbrief.

De Mariakapel is elke dag geopend van 9.00 tot 17. 00 uur.
Op 1 en 2 november zal er in de Mariakapel een PowerPoint-presentatie te zien zijn met de namen van alle overledenen uit onze geloofsgemeenschap van het afgelopen jaar (vanaf okt. 2019 t/m. sept. 2020).

 • Zaterdag 7 nov. om 18.00 uur is er een Inspiratieviering speciaal voor kinderen.
  Het thema is “Laat je lichtje branden”. Omdat ook dan nog het bezoekersaantal niet meer mag zijn dan 30 personen, hebben de kinderen en hun ouders voorrang om deze viering bij te wonen.
 • Zondag 15 nov. om 9.30 uur is er weer een mooie Inspiratieviering.
  De intermezzo’s in deze viering worden verzorgd door Blokfluit-ensemble Vivente onder leiding van Henk Schutman.

U bent allen van harte welkom, maar het blijft noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt wanneer u een van deze vieringen wilt bijwonen. Het maximale aantal mensen dat
samen mag vieren is 30. Wanneer dat aantal bereikt is, kunnen wij u vragen om op een ander tijdstip of thuis mee te vieren.

U kunt zich op de volgende manieren aanmelden:

 • Telefonisch: 0315-323223, b.g.g. 0315-324852
  dinsdag 09.30 – 10.30 of donderdag 14.00 – 15.00 uur.
 • Door een e-mail te sturen naar rkgaanderen@mlparochie.nl

Thuis meevieren kan via www.kerkomroep.nl


Kerstpakkettenactie 2020 anders dan anders

In verband met de coronapandemie kan de Kerstpakkettenactie niet doorgaan zoals u die kent van voorgaande jaren. Dus geen inzameling van levensmiddelen en andere boodschappen. Toch willen we mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, een Kerstattentie aanbieden. Er worden pakketjes gemaakt voor mensen die te maken hebben met een minimum inkomen, met schulden zitten of om andere redenen een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.
De adressen zijn vertrouwelijk bekend bij vertrouwenspersonen zoals de Buurtcoaches en de Pastores van onze Parochie.

Om dit mogelijk te maken vragen we in plaats van het aanbieden van levensmiddelen een financiële bijdrage op het rekeningnummer van de Parochiële Caritas Instelling:
IBAN nr.: NL54RABO 0159066085 t.n.v. PCI Maria Laetitia, inzake Kerstpakkettenactie2020.

Of u doet een bijdrage in onze collectekist. Dank u wel.

Wij wensen u allen veel kracht en gezondheid en wij hopen en vertrouwen erop dat wij u snel weer in onze vertrouwde St. Martinuskerk kunnen ontmoeten.

Locatieraad en Pastoraatsgroep H. Augustinus-Martinus Geloofsgemeenschap Gaanderen.