NIEUWSBRIEF VIERING ST JOZEF GELOOFSGEMEENSCHAP H. MAURITIUS

NIEUWSBRIEF VIERING ST JOZEF GELOOFSGEMEENSCHAP H. MAURITIUS

UITNODIGING VOOR DE GEBEDSDIENST OP
ZONDAG 7 MAART OM 10:00 UUR
VANUIT DE MAURITIUSKERK SILVOLDE


De viering is via streaming te volgen via de website:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/531

THEMA: ST. JOZEF
MET HET HART VAN EEN VADER


In deze dienst over St. Jozef staan we stil bij de dromen van St. Jozef en de wijze waarop hij zijn vaderschap bij de opvoeding van Jezus vervulde.
Paus Franciscus schreef in zijn brief: “Patris Corde” dat het jaar 2021 in het kader staat van St Jozef en dat hij als gids dient voor deze moeilijke tijden. De paus looft St. Jozef in deze coronapandemie als rolmodel van creatieve moed en bescheidenheid, gehoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid.
De paus schrijft in zijn brief dat deze pandemie het uitzonderlijke belang heeft duidelijk gemaakt van mensen die elke dag opnieuw met veel geduld en grote hoop, zich inzetten voor hun naasten.
In onze viering wordt verder ingegaan op deze brief van de Paus.

De dromen van St. Jozef
In de Bijbel zijn vele dromen opgenomen. De evangelist Mattheüs beschrijft vier dromen, waarin God tot Jozef spreekt. Deze dromen vertellen ons hoe Jozef van God aanwijzingen kreeg om zijn leven samen met Maria ter hand te nemen.

Eerste droom
In de eerste droom krijgt hij via een engel de opdracht om Maria die zwanger was tot vrouw te nemen. De engel heeft Jozef over de streep getrokken door te zeggen: Je kunt rustig met Maria trouwen, want het kind dat zij verwacht is van de H. Geest. Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden. Daar horen wij als Godsvolk onderweg ook bij.
Tweede droom
In de tweede droom werd hem duidelijk gemaakt dat hij met Maria en kindje Jezus naar de Egypte moest vluchten vanwege het gevaar dat Koning Herodes Jezus wilde vermoorden. Zij gingen naar de stad Rafah en legde op hun ezel circa 1200 km af. Zij verbleven daar circa 4 jaar. Dat waren moeilijke tijden voor de H. Familie. De stal als onderkomen en een onmogelijke reis door een woestijn met onbegaanbare wegen. Een verblijf als vluchteling zonder enige voorziening. Al iemand aan de lijve heeft ondervonden, wat het is om vluchteling te zijn dan is dat Jozef wel.
De H. Familie moest ook toen de concrete problemen onder ogen zien en net als zo velen van onze medeburgers nu die migrant zijn en die ook vandaag hun leven riskeren om aan de ellende en de honger te ontsnappen. Jozef is een rolmodel voor ons allemaal.

Droom drie en vier
In de derde en vierde droom krijgt Jozef het bericht om terug te keren naar Israël, want Herodes was gestorven. Het advies was om naar Galilea te gaan in het zuiden van Israël vanwege de troonopvolging van de Zoon van Herodes, maar niet naar Judea dat onder bevel stond van een meer gematigde Romeinse Koning. Jozef ging wonen in de stad Nazareth. In de dichtstbijzijnde rivier, de Jordaan werd hij later ook gedoopt.

De rituelen, gebeden en gezangen
In de rituelen zoals het aansteken van de Menorah, de gebeden en gezangen gaan we nog meer in op de persoon van Jozef zelf. Op zijn deugden zoals: verantwoordelijkheid en vastberadenheid.
Hoe hij op ingetogen wijze, met grote liefde en tederheid, het vaderschap vervulde in de opvoeding van Jezus. We gaan samen nadenken over de vraag: Wat heeft Jozef ook in deze moeilijk tijd van de pandemie voor ons te betekenen.

Deze gebedsdienst wordt opgeluisterd door mooie liederen en poëzie.
Meer bijzonderheden staan op facebook: Mauritius Geloofsgemeenschap en de website van de Maria-Laetitiaparochie. Onze streamingsdiensten zijn ook voorzien van teksten, die men kan meelezen. Laat u in deze moeilijke tijd bemoedigen door deze mooie gebedsdienst.

Vastenactie
In verband met corona worden er dit jaar geen vastenactie gehouden d.m.v. het rondbrengen en ophalen van vastenzakjes. Maar gezien de enorme gevolgen van de Lockdown in Afrika, Azië en Latijns –Amerika door het coronavirus, bevelen wij voor deze actie van het Bisdom Utrecht van harte bij u aan. U kunt u gift overmaken op NL21 INGB 0000005850 t.n.v. Vastenactie den Haag o.v.v. “ Corona noodhulp”

ROOSTER KERKDIENST ACTIVITEITEN

DATA THEMA

Zondag 28 maart : 10:00 uur Liturgische viering
Palmzondag
Vrijdag 2 april : 19:00 uur Gebedsdienst
Goede Vrijdag
Zondag 4 april : 10:00 uur liturgische viering
Pasen