Nieuwsbrief voor de Goede Week

Nieuwsbrief voor de Goede Week

Nieuwsbrief voor de Goede Week

Gaanderen, 21 maart 2021.

Geachte lezer,

In het weekend van 27 /28 maart begint de Goede Week.
De Locatieraad en Pastoraatsgroep van Augustinus-Martinus Geloofsgemeenschap willen u hierbij informeren over de mogelijkheden die aangeboden worden om samen in de Goede Week het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus te gedenken.

Zaterdag 27 maart om 18.00 uur is er een Inspiratieviering Palmpasen, speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. De kinderen worden actief betrokken bij het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Vier leden van de Ulftse Nachtegalen onder leiding van hun dirigent Ben Simmes verzorgen de intermezzo’s. Aan het eind van de viering wordt vooruitgekeken naar Pasen en mogen de kinderen Paaseieren zoeken.

Zondag 28 maart om 09.30 uur is er een Eucharistieviering. De celebrant is Pastoor Hans Pauw. Enkele zangers van het gemengd koor o.l.v. Ben Simmes verzorgen de zang. In deze viering wordt het Passieverhaal gelezen en worden de palmtakjes en het wijwater gezegend, die u na de viering mag meenemen. Tijdens de hele Goede Week staan de gewijde palmtakjes en flesjes wijwater in de Mariakapel.

Kruisweg op Landgoed ‘t Maatje

Vrijdag 2 april vanaf 15.00 uur kunt u deelnemen aan een
open-lucht-Kruisweg.
In tweetallen of met uw gezin kan op “Landgoed ‘t Maatje”
de Kruisweg gelopen worden.
Op de uitgezette route zijn de Kruiswegstaties opgehangen om een kort moment stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus.
Het startpunt is de Mariakapel, achterin de St. Martinuskerk,
Kerkstraat 72 Gaanderen. Daar wordt u een route aangeboden met per Statie een korte overweging. Voor kinderen is er een aangepaste versie.

Pasen

Zondag 4 april om 09.30 uur is de Eucharistieviering Hoogfeest van Pasen. Celebranten zijn Pastoor Hans Pauw en Diaken Paulus Tilma. De feestelijke zang wordt verzorgd door het Koorkwartet o.l.v. Ben Simmes

Aanmelden
In verband met de corona-maatregelen mogen we helaas nog steeds maar 30 kerkbezoekers ontvangen en blijft het dus nodig dat u zich vooraf aanmeldt.

  • Even bellen naar: 0315-323223
    (dinsdag 09.30 – 10.30 of donderdag 14.00 – 15.00 uur).
  • Of een mailtje sturen naar rkgaanderen@mlparochie.nl
    (aantal personen vermelden).

Thuis meevieren met livestream
U kunt ook thuis met ons meevieren via de livestream. Daarvoor gaat u naar website van de Parochie: www.maria-laetitia.nl
U kiest dan: livestreams op youtube en Martinuskerk Gaanderen.

Luisteren kan via www.kerkomroep.nl
En de livestreams van de vieringen in de St. Martinuskerk Gaanderen worden ook via facebook uitgezonden.

Mariakapel
De Mariakapelkapel is elke dag open van 9.00 tot 17.00 uur.
U kunt daar, zoals u gewend bent, een moment tot rust komen, even bidden en een kaarsje branden. Er liggen gebedsbrieven en liturgieboekjes die u mee mag nemen naar huis. Ook mag u gewijde Palmtakjes en wijwaterflesjes meenemen. Daarvoor vragen we u beleefd een vrijwillige bijdrage. Deze kunt u deponeren in de collectekist van de Caritas.


Kennismaken
Pastor Paulus Tilma is vanaf september 2020 het jongste lid van het Pastores-team in onze Parochie.In november is hij gewijd tot diaken en begin juni zal hij in Utrecht tot priester gewijd worden.
Pastor Tilma wil graag persoonlijk kennismaken met de mensen in onze geloofsgemeenschap.
Bij een aantal mensen in Gaanderen is hij al op bezoek geweest.
Stelt u ook prijs op een kennismakingsbezoekje, dan kunt u dat doorgeven via ons secretariaat:
0315 323223 (dinsdag 09.30 – 10.30 uur of donderdag 14.00 – 15.00 uur).

U mag ook een e-mail sturen naar rkgaanderen@mlparochie.nl
Graag vermelden dat het gaat om het kennismakingsbezoek van
Pastor Tilma, uw naam, adres en telefoonnummer.

Kaart
De mensen die deze nieuwsbrief op papier ontvangen, hebben daarbij ook een kaart gekregen van het Pastorale team en de Parochiële Diaconie om speciaal de oudere parochianen een hart onder de riem te steken in coronatijd. Wanneer u de nieuwsbrief digitaal ontvangt, heeft u deze kaart niet gekregen. Er ligt nog een stapeltje kaarten in de Mariakapel. Neem er daarvan gerust een mee en wanneer u iemand kent die het ook op prijs stelt deze kaart te ontvangen, vragen wij u of u deze dan op dat adres wilt bezorgen. Dank u wel.

Zalig Pasen

Wij wensen u allen veel kracht en gezondheid en een hoopvolle Goede Week en een Zalig Pasen.

Locatieraad en Pastoraatsgroep H. Augustinus-Martinus Geloofsgemeenschap Gaanderen.