Oecumenische openluchtdienst zondag 25 juni in Silvolde

Oecumenische openluchtdienst zondag 25 juni in Silvolde

Zondag 25 juni is er traditiegetrouw weer oecumenische kerkdienst en dit keer wordt  het een openluchtdienst in Silvolde. Locatie is het grasveld achter het gebouw van Willem Tell in Silvolde. Een prachtige plek waar in het verleden al vaker vieringen werden gehouden. 
De dienst is voorbereid door vertegenwoordigers van de verschillende protestantse en katholieke kerken in onze gemeente samen met pastor Hetty Bresser, ds. Jan Fischer en ds. Gerjanne van der Velde  Meijer. Muzikale medewerking wordt verleend door muziekvereniging Excelsior uit Silvolde. Het thema dit keer is ‘Dankbare grond’. Er is veel te mopperen als de grond te nat of te droog is. Er is veel zorg rondom hen die de grond bewerken en bebouwen. Er is de vraag hoe we met zijn allen ruimte vinden om te leven en te wonen. Maar boven dit alles uit willen we in deze viering dankbaarheid laten klinken. Dankbaarheid voor de schepping en de Schepper.Deze dienst op 25 juni begint om 10 uur. Ook voor de kinderen is er aandacht en afloop is er koffie, thee en fris. Er zijn stoelen beschikbaar, maar wie kan een wil mag ook een eigen stoeltje meebrengen. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de Protestantse Kerk in Silvolde. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!

Voor meer informatie:

Anton Neijland

a.neijland@planet.nl