Persbericht

Persbericht

d.d. 13 september 2021

Sluiting Goede Herder kerk Dinxperlo

Op zaterdagavond 11 september werd na de viering aan de parochianen van Dinxperlo meegedeeld dat het parochiebestuur van Maria Laetitia in overleg met de locatieraad heeft besloten om De Goede Herder Kerk te Dinxperlo te sluiten. Op Eerste Paasdag, 17 april 2022, zal de laatste weekendviering plaatsvinden. De reden hiervoor is het teruglopende kerkbezoek van de achterliggende jaren en de steeds grotere druk die door een kleiner- en ouder wordende groep vrijwilligers wordt ervaren bij de continuering van alle werkzaamheden. Daarnaast staat het aantal kerkgebouwen in de parochie niet meer in verhouding tot het aantal actieve gelovigen en de parochiële inkomsten.

In de periode tot 17 april wil het pastoraal team en het parochiebestuur graag met de vrijwilligers en parochianen in gesprek over de toekomst. Daarbij zal worden ingezet op een intensivering van de samenwerking met de geloofsgemeenschap van Breedenbroek om het geloof lokaal te delen en gestalte te geven. Voor de viering van de Eucharistie en andere sacramenten is men na de kerksluiting aangewezen op de kerken van Ulft, Genderingen, Gaanderen, Etten of Doetinchem.

Over herbestemming en verkoop van het kerkgebouw kan nog niets worden gemeld maar tot de eigendomsoverdracht kunnen er nog wel incidentele vieringen worden gehouden, zoals bijvoorbeeld een uitvaart.

De Goede Herder Kerk bestaat relatief kort. Op 7 november a.s. wordt het 55 jarig bestaan gevierd.