Stichting Vrienden van Dora Visser rooster celebrerende priesters in het jaar 2021

Stichting Vrienden van Dora Visser rooster celebrerende priesters in het jaar 2021

Voorgangers in de H. Mis op de eerste vrijdagen van de maand van het jaar 2021,

met telkens aanvang 15.00 uur in de kerk van de Heilige Willibrord te Olburgen.

ROOSTER

1 januari: pastor Ronald den Hartog

5 februari: monseigneur Hoogenboom       

5 maart / H. Mis 1 van de noveen : pastoor Harry Scheve

2 april / H. Mis 2: GV / Kruisweg / diaken Theo ten Bruin  

7 mei / H. Mis 3: pastor Marcel Smits                     

4 juni / H. Mis 4: pastor Marcel Smits                     

2 juli / H. Mis 5: pastoor Hans Pauw                      

6 augustus / H. Mis 6: pastoor Rudo Franken       

10 september / H. Mis 7: pastoor Marc Oortman             

1 oktober / H. Mis 8: Willem Jacobus Kardinaal Eijk         

5 november / H. Mis 9: pastor Paulus Tilma          

3 december: pastoor Hans Pauw              

CONTACTPERSOON (namens de Stichting)

Voor voorgangers en koren / en tevens diaken van dienst  

Diaken Theo ten Bruin, 06-18581803

mail: theotenbruin@ziggo.nl

De intentie voor de noveen van 2021 (maart tot en met november) luidt:

‘Laten wij bidden voor roepingen

tot het priesterschap, het diaconaat

en het religieuze leven’.

(tekst: hulpbisschop T. Hoogenboom)