Synodebijeenkomst Parochie Maria Laetitia

Synodebijeenkomst Parochie Maria Laetitia

d.d. 11 februari 2022

Synodebijeenkomst Parochie Maria Laetitia

De parochie organiseert een gespreksbijeenkomst op weg naar de wereldwijde bisschoppensynode van oktober 2023. Hiermee geeft zij gehoor aan de oproep van paus Franciscus. Hij nodigt de gelovigen uit, niet tot discussie of debat, maar tot een geloofsgesprek waarin naar elkaar geluisterd wordt en verstaan kan worden wat de heilige Geest ons duidelijk maakt in de tekenen van onze tijd. Ook wil de paus graag het gesprek verbreden naar ex-katholieken, anders gelovigen, en mensen aan de rand van de kerk of van de samenleving. Daarom mag iedereen zich welkom weten. De onderwerpen zijn:

  1. Vieren
  2. Medeverantwoordelijkheid voor de missie van de Kerk
  3. Dialoog in kerk en samenleving

De bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 19 maart 2022 (10-14 uur) in de Kerk OLV Tenhemelopneming Doetinchem.

Wilt u deelnemen? Dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier op onze website www.maria-laetitia.nl of telefonisch bij het centraal secretariaat 0315-342044 (wo. en vr. 9.00-11.30 uur). Geef daarbij aan rond welk van de drie thema’s u graag in gesprek zou willen gaan (graag één keuze maken).

Op de website www.aartsbisdom.nl vindt u alle relevante documenten en informatie over deze synode. Wij raden u aan, als u wilt deelnemen, hier zo goed mogelijk kennis van te nemen