Verkoop kerkgebouw Terborg eind 2018

Verkoop kerkgebouw Terborg eind 2018

De tweede helft van 2018 wordt een spannende tijd. De voorgenomen verkoop van ons prachtige kerkgebouw moet nog worden bekrachtigd door het Bisdom, maar dan is het ook zo ver … de kerk gaat over in particuliere handen. Behalve het kerkgebouw wordt ook het naastgelegen Jorishuis verkocht. Als vertegenwoordiging van de Terborgse geloofsgemeenschap zijn wij verheugd dat de koper bij ons uit de buurt komt en betrokken is bij Terborg en bij onze lokale gemeenschap in het bijzonder. Inmiddels zijn er diverse besprekingen geweest en daar hebben wij een goed gevoel bij. Zo mogen wij voor al onze activiteiten nog 10 jaar gebruik maken van het Jorishuis. Ook de Mariakapel blijft voor minimaal diezelfde periode in stand en dat is fijn want er worden nog altijd heel veel kaarsjes opgestoken in onze kapel. Wat er precies in de kerk gaat gebeuren, daarover zal de komende maanden zeker ook meer duidelijkheid komen. Voor wat betreft de inventaris is er intensief contact met het Bisdom. Enkele stukken zullen wij behouden en mogen wij gebruiken voor onze eigen Ontmoetingsbijeenkomsten. De overige stukken zullen in bruileen gaan naar andere RK geloofsgemeenschappen of worden opgeslagen bij het Catharijne Convent.

Volgens de voorlopige planning vindt de verkoop eind november plaats. Wij organiseren daarom een bijzondere Ontmoetingsbijeenkomst en wel op 25 november 2018. De verkoop van het kerkgebouw zien wij niet als een afsluiting, maar als een beginpunt van iets nieuws. Het kerkgebouw is per slot van rekening niet de geloofsgemeenschap, maar dat zijn wij met zijn allen. Meer informatie over dit bijzondere laatste moment zal verschijnen in de Vreugdebode.

De werkgroep Nieuw Begin –
Geloofsgemeenschap H. Georgius