Versterking pastoraal team!

Versterking pastoraal team!

Het parochiaal team en het parochiebestuur melden verheugd dat onze bisschop, kardinaal Eijk met ingang van 1 september 2020 de heer Paulus Tilma heeft benoemd als kandidaat-priester in de Maria Laetitiaparochie.

Op zondag 13 september zal Paulus Tilma officieel worden gepresenteerd tijdens de Eucharistieviering in de OLV Tenhemelopneming in Doetinchem, om 11.00 uur. Vanwege coronamaatregelen mogen hier maar een bescheiden aantal parochianen aanwezig zijn. Daarom is afgesproken dat Paulus zich zo spoedig mogelijk in alle locaties komt voorstellen. Wij zien uit naar zijn komst en we vertrouwen erop dat Paulus in ons midden een goede start kan maken als pastor.

Paulus Tilma (foto Ton Harbers)

Even kort voorstellen

Ik ben Paulus Tilma, kandidaat-priester van het Aartsbisdom Utrecht en ik ben blij om het pastorale team in de parochie Maria Laetitia vanaf september te mogen versterken. Ik ben opgegroeid in Maarssen als jongste uit een katholiek gezin. Na de middelbare school ben ik begonnen aan de priesteropleiding. Inmiddels ben ik 27 jaar en heb ik deze zomer mijn studie theologie afgerond, inclusief een jaar stage in de parochies St. Maarten en St. Lucas van Zeist en Leusden.

Het komende jaar zal voor mij een bijzonder jaar worden, omdat op 7 november mijn diakenwijding gepland staat en op 5 juni 2021 de priesterwijding. Met mijn eerste benoeming in de Achterhoek kijk ik uit naar een mooie en gezegende start van mijn pastorale werk. Ik hoop u allen snel te ontmoeten!