Vooraankondiging Synode-dag

Vooraankondiging Synode-dag

Paus Franciscus nodigt de lokale kerken uit op weg naar de bisschoppensynode het geloofsgesprek aan te gaan rond onze ervaringen met ‘samen kerk zijn.’ Met alle parochies en diverse instanties in ons bisdom willen wij graag op deze uitnodiging ingaan. We concentreren ons daarbij op drie thema’s:

  1. Vieren
  2. Medeverantwoordelijkheid voor de missie van de Kerk
  3. Dialoog in kerk en samenleving

Deze thema’s staan in het kader van evangelisatie en re-evangelisatie.

Bij de bespreking van deze thema’s zijn drie kernwoorden van belang: communio, participatio en missio. Communio betekent gemeenschap, zowel met God als met elkaar. Participatio houdt in dat we actief deelnemen aan die gemeenschap om ons aandeel te leveren in de missio, de missie om Christus te doen kennen oftewel de evangelisatie.

De parochie Maria Laetitia wil rond deze thema’s een synode-dag organiseren op:

Datumzaterdag 19 maart 2022
Tijdstipvan 10:00 tot 14:00
Locatiekerk OLV Tenhemelopneming Doetinchem

Voor de synode-dag nodigen wij in principe alle parochianen uit, maar proberen ook om andere deelnemers voor dit gesprek te interesseren, bijvoorbeeld vanuit de PKN-kerken, moskeeën, maatschappelijke instanties, of op persoonlijke titel.

Op de website van het aartsbisdom vindt u alle relevante documenten en informatie over deze synode. Wij raden u aan, als u wilt deelnemen, hier zo goed mogelijk kennis van te nemen.

Aanmelden voor de synode-dag

    Thema (eerste keuze)

    Thema (tweede keuze)