Actie voor de Voedselbank in de Goede week

Actie voor de Voedselbank in de Goede week

De werkgroep PCI (Parochiële Caritas Instelling) van de geloofsgemeenschap Augustinus-Martinus in Gaanderen bedankt alle gulle gevers die solidair zijn met de mensen die – zeker in deze tijd – een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Van de gebrachte levensmiddelen konden wij 4 pakketten maken voor adressen die bij de PCI bekend zijn.

Een deel van de boodschappen die in de Goede Week in het kerkportaal van de
St. Martinuskerk in Gaanderen gebracht zijn.

Ook konden wij het mooie bedrag van € 75, 00 uit de collectekist van de Caritas aan de vrijwilligers van de Voedselbank Doetinchem-Wehl-Gaanderen overhandigen. Zij waren blij verrast. Ook namens hen: bedankt!

Uw hulp voor de Voedselbank blijft welkom want er zijn helaas steeds meer mensen in onze omgeving die voor hun wekelijkse boodschappen afhankelijk zijn van de Voedselbank.
U kunt uw gift deponeren in de collectekist van de Caritas, bij de Mariakapel in de St. Martinuskerk.

Hartelijk bedankt!