avonden Eckhart

avonden Eckhart

Meister Eckhart

Meister Eckhart is een begenadigd prediker in zijn tijd. Deze mysticus uit de veertiende eeuw weet in beeldrijke taal zijn gehoor aan te spreken en dichter bij God te brengen.

In beelden ontleend aan de Schrift en het alledaagse leven wil Meister Eckhart ook ons vandaag raken opdat God meer aanwezig komt in ons, zodat we opengaan voor de mensen en de wereld om ons heen.

In twee avonden laten we ons aanspreken door deze bijzondere mysticus en prediker die ons dichter bij God wil brengen en ons wil openen voor elkaar en de wereld om ons heen.

Datum:         Maandag 9 en 16 maart

Plaats:           Petrus en Pauluskerk, Ulft.

Tijd:               19.30 – 21.00 uur

Kosten:         Vrije bijdrage

Leiding:        Berrie Daalhuizen, pastoraal werker

Opgave:       E-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl