Maatregelen vanwege Coronavirus

Maatregelen vanwege Coronavirus

Maatregelen vanwege Coronavirus

  1. Er wordt geen Communie uitgereikt op de tong, maar uitsluitend op de hand
  2. Alléén de celebrant/voorganger reikt de Communie uit
  3. Kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant
  4. Geen handen geven bij de vredeswens
  5. Geen gebruik van wijwater bij binnenkomst of het verlaten van de kerk

Met ingang van 1 maart 2020 van kracht in de Nederlandse Kerkprovincie zolang het virus nog niet onder controle is.

De Nederlandse bisschoppen

Hieronder de berichtgeving vanuit het Bisdom.