Passiespelen in Tegelen

Passiespelen in Tegelen

Op 10 mei gaan voor de 21e keer de Passiespelen in Tegelen in première, het Lijdensverhaal van Jezus in toneelvorm. Eén keer in de vijf jaar worden deze spelen opgevoerd. En elke keer is het verhaal natuurlijk hetzelfde, maar kiest men voor een andere invalshoek en opzet. In Tegelen bereiden ruim 300 spelers en vrijwilligers zich voor op deze editie 2020. Het verhaal ‘Hem achterna. Een passiespel’ levert vast weer een boeiend schouwspel op.

Reis

U kunt met onze Gabrielparochie dit Passiespel bezoeken. We hebben gekozen voor zondag 5 juli. We zullen reizen met een bus van de fa. Gademan. Info: vertrek om ong. 12.00 uur vanaf de Mariakerk in Didam; thuiskomst om ong. 19.30 uur; kosten (reis+ entree) €50,-.

Maaltijd na de reis?

Voor de liefhebbers is er de mogelijkheid om na terugkomst gezamenlijk bij Jan&Jan te genieten van een warm en koud buffet. Dat kost u dan €25,- p.p. extra, maar dat is inclusief 2 drankjes.

Opgeven

Als u deze reis wilt meemaken, kunt u zich opgeven op het secretariaat van de geloofsgemeenschap Didam (open op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30-12.00 uur). Een emailbericht ( aan mariamartinus@parochiegabriel.nl ) o.v.v. ‘Passiespelen Tegelen’ met naam, adres, telefoonnummer, emailadres, aantal personen én wel of geen maaltijd kan ook.

Betaling

In beide gevallen – direct in Didam of via de mail – worden de opgaves pas geldig na betaling op het secretariaat, dus voor 15 maart

Inschrijftermijn

We hebben 50 kaarten gereserveerd. Deze optie blijft geldig tot 15 maart. Wie mee wil, moet zich dus uiterlijk 12 maart hebben opgegeven en betaald.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot emeritus pastoraal werker Guus van der Ploeg (0613697367/ ploeg111@kpnplanet.nl )