Besloten vieringen op Goede Vrijdag en Eerste Paasdag

Besloten vieringen op Goede Vrijdag en Eerste Paasdag

De Locatieraad en Pastoraatsgroep van de H. Augustinus-Martinus Geloofsgemeenschap in Gaanderen willen u de mogelijkheid bieden om Goede Vrijdag en Pasen op gepaste wijze te beleven vanuit de vertrouwde St. Martinuskerk. Daartoe zullen wij een tweetal besloten inspiratievieringen plannen in de St. Martinuskerk, die uitgezonden worden via
internet-radio. Deze vieringen kunnen niet bezocht worden. De vieringen worden verzorgd door twee lectoren en enkele leden van de pastoraatgroep.

Goede Vrijdag
Vrijdag 10 april om 19.00 uur:  Goede Vrijdagviering met Kruisverering.
Aan de hand van de kruiswegstaties worden het lijden en de dood van Jezus Christus herdacht. De teksten die uitgesproken worden, zijn aangepast aan onze tijd.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

1e Paasdag , Zondag 12 april om 10.00 uur:

Inspiratieviering Hoogfeest van Pasen.
We kunnen luisteren naar het Evangelieverhaal,
gebeden en teksten die de blijde boodschap van de Verrijzenis van de Heer Jezus Christus verhalen.
Daarbij bieden we feestelijke muzikale intermezzo’s aan.

Deze Inspiratievieringen zullen rechtstreeks worden uitgezonden via internet; www.kerkomroep.nl  U kiest dan Martinuskerk Gaanderen en u bent live verbonden.