Opnieuw: Aanscherping maatregelen bisschoppen i.v.m. coronavirus – consequenties voor onze parochie

Opnieuw: Aanscherping maatregelen bisschoppen i.v.m. coronavirus – consequenties voor onze parochie

Beste Parochianen,

Opnieuw is er, naar aanleiding van de persconferentie d.d. 23 maart j.l. een aanscherping van de maatregelen i.v.m. het coronavirus. Voor onze parochie heeft dit de volgende consequenties:

Vieringen op zaterdag en zondag

In alle kerken van de parochie komen alle weekendvieringen t/m 31 mei (Eerste Pinksterdag) te vervallen. De bisschoppen vragen om waar mogelijk de kerken open te stellen voor gebed en het aansteken van een kaars. De Eucharistische centra in Ulft en Doetinchem zullen zondag tussen 9.30- 12.00 uur geopend zijn voor gebed, waarbij het heilig Sacrament wordt uitgesteld, met uitzondering van palmzondag (zie onder: viering Goede Week).

Pastoor Pauw viert zondag op een vroeger tijdstip de Eucharistie in de OLV kerk te Doetinchem. Deze viering is te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Vieringen op weekdagen

Ook de vieringen op weekdagen mogen t/m 31 mei géén publieke vieringen zijn. De gebruikelijke vieringen zullen wél doorgang vinden en zoveel mogelijk worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl

Vieringen in de Goede Week

Ook in de Goede Week mogen geen openbare vieringen worden gehouden. Het pastoraal team zal de plechtigheden gezamenlijk vieren in de OLV Kerk te Doetinchem:

Palmzondag 10.00 uur                  (OLV kerk open voor gebed en Palmtakje afhalen tussen 11-13 uur)

Witte Donderdag 19.00 uur

Goede Vrijdag 19.00 uur

Paaszaterdag 20.30 uur

Deze vieringen zijn alleen te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Doopvieringen

Alle doopvieringen zijn voorlopig opgeschort. Ook de geplande doopvoorbereidingen komen t/m 31 mei te vervallen.

Uitvaarten en huwelijken

Uitvaarten en huwelijke kunnen onder bepaalde voorwaarden nog plaatsvinden. Wat deze voorwaarden precies zijn is op dit moment nog niet bekend. Daarover volgt later meer informatie. Het gaat hier om kleine vieringen in besloten kring.

Eerste Communie

Alle voorbereidingen voor de Eerste Communie zijn voorlopig stopgezet. De geplande vieringen op 19 april en 17 mei kunnen geen doorgang vinden.

Catechetische bijeenkomsten

Catechetische bijeenkomsten worden voorlopig opgeschort in overleg met de betrokkenen.

Pastorale contacten

De pastores zullen hun contacten beperken tot het meest noodzakelijke en goede voorzorgsmaatregelen nemen opdat zij het virus niet overdragen.

Overleg

Het pastoraal team en parochiebestuur ontraden elk overleg waarbij mensen fysiek in één ruimte samenzijn waarbij de afstand van 1,5 meter tot elkaar niet mogelijk is. Zij adviseren voorlopig per mail of telefoon overleg te plegen.

Koorrepetities

Repetities blijven opgeschort.

Koffiemomenten

Na de vieringen zullen de koffiemomenten voorlopig vervallen.

Parochieblad Vreugdebode/Communicatie

De eerstvolgende editie van de Vreugdebode (04.03 – verschijningsdatum 12 mei) zal niet verschijnen. Intern wordt gezocht naar een alternatief. We communiceren intensiever via Website en Facebook.

Bereikbaarheid

Secretariaten wordt aangeraden om louter telefonisch en per mail bereikbaar te zijn voor vragen van parochianen en het doorgeven van Misintenties aan de pastores. Pastores blijven bereikbaar via het nummer van de weekwacht: 0315-820399

Al deze maatregelen vallen ons zwaar, maar mogen ze bijdragen aan het afwenden van het onheil dat de mensheid momenteel bedreigt. Blijven we bidden met vertrouwen, juist nu we opgaan naar het Paasfeest, dat de Heer ons leidt van duisternis naar licht.

Met vriendelijke groet, namens bestuur en team

Pastoor Hans Pauw

Parochie Maria Laetitia

Henri Dunantlaan 85

7006 EB  DOETINCHEM

0314-643552/06-30162927