De Maria Passie komt naar Gaanderen

De Maria Passie komt naar Gaanderen

The Passion is al enkele jaren een veel bekeken en beluisterd programma, waarin het lijden en sterven van Jezus Christus op moderne wijze wordt verbeeld in woord en muziek.

Nu is er ook de Maria Passie. Een productie waarin hedendaagse (pop) muziek en het verhaal van Maria worden samengebracht. In de Maria Passie komen o.a. de volgende aspecten aan bod: de verkondiging door de engel van de zwangerschap van Maria; het huwelijk met Jozef; omgaan met de bekendheid van Jezus; voor je kind blijven kiezen; angst, twijfel en hoop; rouw en verdriet. Maar vooral ook Maria als bron van kracht en geloof. Maria staat als persoon centraal en er wordt een verbinding gemaakt met onze tijd.

Op opbrengsten van dit muzikale theaterspel komen ten goede aan het Aquero fonds. Dit fonds zamelt geld in om mensen te ondersteunen die graag naar Lourdes willen, maar dat niet (geheel) zelf kunnen betalen.
Dit optreden sluit goed aan bij de voorbereiding van de Lourdesbedevaart die er vanuit de Parochie Maria Laetitia gemaakt wordt naar Lourdes van 28 april t/m 5 mei 2018.
Het project De Maria Passie trekt een jaarlang door het land en doet op zaterdag 3 februari 2018 onze parochie aan. In de St. Martinuskerk van Gaanderen zal om 20.00 uur de uitvoering beginnen.

Kaarten voor dit speciale (benefiet) optreden kosten € 10, — per stuk en zijn te bestellen door overmaking van het bedrag op rekening: Stichting Aquero – Wijk aan Zee; NL63INGB0008328858; o.v.v. Gaanderen en het aantal kaarten. of te bestellen bij diaken Cor Peters.

Meer informatie www.demariapassie.nl, http://www.demariapassie.nl/2655/0/agenda/gelderland-ulft of bij diaken Cor Peters.