Eucharistieviering bij de start van parochie Maria Laetitia

Eucharistieviering bij de start van parochie Maria Laetitia

Het samengaan van De Verrijzenis Parochie en Parochie HH Maria & Laurentius vieren we in een plechtige Eucharistieviering op donderdag 2 februari 2017 om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouw kerk te Doetinchem. Zijne Eminentie Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal samen met de leden van het pastorale team voorgaan. Koorleden van uit de gehele nieuwe parochie zullen de zang ondersteunen.

De kerk viert, op de veertigste dag van kerstmis, de Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis). We herdenken hoe het kind Jezus, overeenkomstig het voorschrift van de Joodse wet, aan God wordt opgedragen. Maria uit haar dankbaarheid voor het nieuwe leven. Wij vieren deze dag ook dankbaarheid, dat we als nieuwe parochie samen verdergaan. Maria is onze tochtgenoot en wil ons vol vreugde richting wijzen naar een leven in het spoor van haar Kind, Jezus Christus.

Aansluitend aan de viering is er koffie/thee en gelegenheid tot ontmoeting.
Hartelijk welkom aan u allen om dit bijzondere moment mee te vieren.

Het Pastorale team