Gezinszondagen vanaf september

Gezinszondagen vanaf september

Op 12 september is de eerste gezinszondag in onze parochie. Deze dag is voor alle gezinnen in onze parochie. Het begint met een kindvriendelijke eucharistieviering om 11.00 uur in de OLV-kerk in Doetinchem. Tijdens deze viering kunnen de kinderen ook meehelpen in de liturgie, bijvoorbeeld door iets voor te lezen, de misdienaars te helpen of mee te zingen in een koortje.

Daarna zullen we gezellig samen lunchen. Een goed moment om elkaar te leren kennen en voor de kinderen met elkaar te spelen. Vervolgens is er voor de verschillende leeftijdsgroepen catechese. Dit wordt door verschillende vrijwilligers verzorgd, waarbij afwisselend muziek, toneel en knutselen aan bod komt. De groepsindeling voor de catechese gaat per schooljaar:

  • Groep A zijn kinderen die zitten in groep 1-3
  • Groep B zijn kinderen die zitten in groep 4-6
  • Groep C zijn kinderen die zitten in groep 7-8 + klas 1
  • Groep D zijn tieners die zitten in klas 2-4

Ook voor de ouders is er een programma. Zij zullen met elkaar onder leiding van één van de pastors een thema behandelen rondom geloof en gezinsleven.

Tot slot zullen we gezamenlijk afsluiten en rond 14.30 uur eindigen.

Het beloven mooie zondagen te worden die een doorlopende catechese aanbieden voor de kinderen. Hierdoor hoeft het niet alleen te blijven bij de catechese rondom de Eerste Heilige Communie en het Vormsel, maar kan de rijkdom van ons geloof duurzaam worden overgedragen aan onze kinderen. Tevens hoopt het een thuis te worden voor de gezinnen in onze parochie, waar ze elkaar kunnen vinden en leren kennen.

Zijn jullie geïnteresseerd en/of willen jullie graag komen, laat het ons dan even weten door een e-mail te sturen naar pastor Paulus Tilma: p.tilma@mlparochie.nl. Mochten jullie andere gezinnen kennen die het leuk zouden vinden om aan te sluiten, kunnen jullie dit bericht gerust met hen delen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Hartelijke groet, pastor Paulus Tilma

2021

12 september: Gezinszondag

10 oktober: Gezinszondag

14 november: Gezinszondag

28 november: kinderwoorddienst

5 december: Kinderwoorddienst

12 december: Kinderwoorddienst

19 december: Kinderwoorddienst

2022

9 januari: Gezinszondag

13 februari: Gezinszondag

13 maart: Gezinszondag

10 april: Gezinszondag

8 mei: Gezinszondag

12 juni: Gezinszondag