Nieuwsbrief Geloofsgemeenschap H. Augustinus-Martinus Gaanderen

Nieuwsbrief Geloofsgemeenschap H. Augustinus-Martinus Gaanderen

Nieuwsbrief augustus 2021

Gaanderen, 3 augustus 2021

Jacqueline Snel verzorgt de intermezzo’s.

Geachte lezer,

Zondag 8 augustus om 9.30 uur is er een Inspiratieviering in de St. Martinuskerk in Gaanderen.
Uitgaande van het Evangelie van deze zondag
worden er mooie teksten gelezen, passend bij
het thema “Brood ten Leven”.

De intermezzo’s worden verzorgd door onze dorpsgenoot Jacqueline Snel.
Zij zingt een aantal eigentijdse liederen en begeleidt zichzelf daarbij op gitaar.

De lectoren zijn Lies Böcker en Gerard Vollenberg.
Na de viering bieden we u graag een kopje koffie of thee aan, geheel coronaproof, in de tuin van de pastorie.


Zondag 15 augustus om 9.30 uur vieren we Maria ten Hemelopneming.
De lectoren in deze Gebedsviering zijn Leny Helmink en Karin Pouwels.
Een aantal vrijwilligers van het “Inspiratiekoor” zingt bekende Marialiederen.
Ook na deze viering nodigen wij u uit om even lekker na te praten bij een kopje koffie of thee
in de tuin van de pastorie.

Zondag 22 augustus om 9.30 uur is er een Eucharistieviering. De voorganger in deze viering is Pastor Paulus Tilma. Een aantal leden van het gemengd koor o.l.v. Ben Simmes verzorgt de zang.

Ook viert Pastor Tilma elke donderdagochtend om 9.30 uur de Eucharistie in de St. Martinuskerk.

De corona regels zijn al flink versoepeld, dus iedereen is welkom.
Wel is het zo dat je je vooraf nog even moet aanmelden. Dat kan heel gemakkelijk:
Even bellen naar: 0315-323223 of 0315-324852 (dinsdag 09.30 – 10.30 of donderdag 14.00 – 15.00 uur).
Of een mailtje sturen naar rkgaanderen@mlparochie.nl (graag het aantal personen vermelden).

* voor de donderdagochtendviering hoeft u zich niet aan te melden.

U kunt de vieringen ook thuis met ons meevieren via livestream. Daarvoor gaat u naar website van de Parochie: www.maria-laetitia.nl kies livestreams op youtube en en kies dan Martinuskerk Gaanderen.

De livestreams van de vieringen in de St. Martinuskerk Gaanderen worden ook via facebook uitgezonden.


Wij wensen u fijne zomerdagen.

Graag tot ziens,
Locatieraad en Pastoraatsgroep, H. Augustinus – Martinus Geloofsgemeenschap.