Inspiratievieringen in september

Inspiratievieringen in september

Twee Inspiratievieringen in de tweede helft van september
in de St. Martinuskerk in Gaanderen

De Pastoraatsgroep van de Geloofsgemeenschap H. Augustinus-Martinus in Gaanderen nodigt u uit voor twee mooie Inspiratievieringen op
de zondagen 20 en 27 september.
Inspiratievieringen zijn alternatieve gebedsvieringen om in een moment van rust en bezinning even tot jezelf en even tot God te komen, door samen te bidden, samen stil te zijn en door te luisteren naar betekenisvolle woorden en mooie zang en muziek.

Met het Evangelie als inspiratiebron lezen dorpsgenoten teksten en gebeden voor, afgewisseld met muzikale intermezzo’s verzorgd door Gaanderenaren en mensen die betrokken zijn bij ons dorp.

Zondag 20 september 9.30 uur Inspiratieviering: Werkers in de Wijngaard.
Lectoren: Angela Steenbreker en Liesbeth Jansen
Muzikale intermezzo’s verzorgd door Julian en Jelmer Simmes.

Zondag 27 september 9.30 uur Inspiratieviering: De eerste zoon zei “ja”.
Lectoren: Lies Böcker en Gerard Vollenberg
Muzikale intermezzo’s verzorgd door het Hoorn-ensemble van het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen.

Vooralsnog blijft het wel nodig dat u zich vooraf aanmeldt bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap wanneer u de vieringen wilt bijwonen.
Dit kan telefonisch: 0315-323223 (di. 09.30 – 10.30  of do.  14.00 – 15.00 uur).

Of door een e-mail te sturen naar rkgaanderen@mlparochie.nl
of u meldt u aan met een briefje in de brievenbus van de Pastorie.

Mocht u vergeten zijn u op te geven, dan worden naam en telefoonnummer bij de ingang gevraagd. Dat kan uiteraard ook, maar het verloopt soepeler en meer corona-proof wanneer iedereen zich vooraf heeft aangemeld.

Graag tot ziens.