Vier keer een volle kerk met Kerst in Gaanderen

Vier keer een volle kerk met Kerst in Gaanderen

Volle kerk met Kerst

“Volle kerken met Kerst”, zo kopten de kranten. Ook in Gaanderen werden de vieringen en het Kindjewiegen heel goed bezocht. Pastoor Pauw sprak zelfs van
“even wennen na de twee stille jaren vanwege de Corona-lockdown”.

Het was een feest om Kerstmis weer met z’n allen te vieren.
Hier volgt een foto-overzicht van alle feestelijke momenten in de St. Martinuskerk.

Kerstavondvieringen:

Familieviering om 17.00 uur met de Jonge Nachtegalen
en Nachtmis om 19.00 uur met Liberate.


Eerste Kerstdag


Om 9.30 uur de plechtige Hoogmis met Pastoor Pauw
en het Gemengd Koor onder leiding van Ben Simmes;
zij zongen de Krönungsmesse van Mozart.


Kindjewiegen