Nederlandse Bisschoppen: met Palmzondag en Pasen geen publieke liturgische vieringen