Ook in de Goede Week géén openbare vieringen in de Nederlandse parochies

Ook in de Goede Week géén openbare vieringen in de Nederlandse parochies

De bisschoppenconferentie heeft besloten ook na 31 maart openbare liturgische vieringen te verbieden. Dit heeft grote gevolgen voor de viering van het Paasfeest.

Het pastorale team van de parochie Maria Laetitia heeft besloten dat alle vieringen van de Goede Week zullen plaatsvinden in de Onze Lieve Vrouwe Kerk te Doetinchem. Deze kunnen echter niet toegankelijk zijn voor de gelovigen om verspreiding van het virus te voorkomen. Wel zullen de vieringen – zonder koor – via de Kerkomroep te beluisteren zijn. https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12311

De locaties beraden zich nog op de mogelijkheden die zij ter plekke kunnen aanbieden door bijvoorbeeld het openstellen van de kerk voor gebed. Wij houden u op de hoogte via website en facebook en vragen u hen die niet uit deze digitale bronnen kunnen putten te informeren.

Namens parochiebestuur en pastoraal team,

Pastoor Hans Pauw