NIEUWSBRIEF GEBEDSVIERING ZONDAG 7 JUNI

NIEUWSBRIEF GEBEDSVIERING ZONDAG 7 JUNI

GEBEDSVIERING ZONDAG 7 JUNI 10:00 UUR
VIA DE KERKRADIO. https://kerkdienstgemist.nl/stations/531


Thema: Het kwam zomaar…

Het kwam zomaar…
Het kwam zomaar uit het niets en beheerst al maanden ons bestaan,
heeft ons in zijn greep, we kunnen niet meer waar we willen gaan,
houdt mensen gescheiden, op afstand, tot veler verdriet.
Vreemde wereld, als je familie en vrienden niet meer ziet.
Brengt lijden en erger nog, soms zelfs de dood,
persoonlijke treurnis en economische nood.
Toch gaat het leven verder, al is het vreemd en ook wel bijzonder
wie wil ziet elke dag toch ook wel weer een wonder.
Al is het de zon, een bloem, een glimlach, een gedicht:
aan het eind van elke tunnel is er toch altijd weer dat licht.
Ook aan deze tunnel zit een eind, al duurt het misschien lang
maar met God aan mijn zijde ben ik niet bang
want Hij geeft me hoop en vertrouwen alle dagen van mijn leven.
Ik hoop van harte dat dit jullie ook is gegeven

Het verhaal ‘Tekens van Rijkdom’
De vader van een welgestelde familie nam zijn zoon op een dag mee voor een reis over het platteland. De man had het vaste voornemen om zijn zoon te laten zien hoe rijk en hoe arm mensen kunnen zijn. De man en zijn zoon verbleven een paar dagen op een boerderij van een familie die moeite had om rond te komen.
Toen vader en zoon na een paar dagen weer terugreden naar hun landgoed, vroeg de vader aan zijn zoon wat hij van de afgelopen dagen vond.
“Ik vond het geweldig, vader,” zei de zoon.
“Heb je nu ontdekt hoe arm mensen kunnen zijn?” vroeg zijn vader.
“Ja, ik heb veel geleerd,” antwoordde de zoon. “Ik zag dat zij vier honden hebben, terwijl wij er maar een hebben. Ik zag dat zij een beekje hebben dat doorloopt tot het eind van de wereld terwijl wij een vijver hebben die maar tot halverwege de oprit komt.”
Wij hebben bedienden die voor ons zorgen, terwijl zij voor anderen zorgen. Wij hebben muren om ons landgoed staan om ons te beschermen, terwijl zij vrienden hebben om hen te beschermen.”
De vader zweeg verbijsterd.
Toen sprak zijn zoon: “Dank je dat je mij hebt laten zien hoe arm we eigenlijk zijn.”
Lezing: Handelingen 4, 32-35
– Het gemeenschappelijke bezit
De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen.
Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek: wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld.
Geloofsbelijdenis
Voorbede
Heer, wij bidden voor de wereld,
voor de wereld van vandaag,
voor het meisje dat zegt:
ik zie het niet meer zitten;
voor de jongen die bekent:
ik leef soms niet zo graag;
voor het kind dat pasgeboren is,
waarvan de toekomst niet zo zeker is.
Heer, wij bidden voor de wereld,
voor de wereld van vandaag
Heer, wij bidden voor al die mensen,
voor al die mensen van vandaag
die bang of erg verdrietig zijn,
die ziek of heel vaak eenzaam zijn;
voor al die mensen in alle landen
zonder vrijheid, zonder banden.
Heer, wij bidden voor al die mensen
voor alle mensen van vandaag.

Heer, wij bidden voor de wereld,
voor de wereld van vandaag,
dat de wereld niet ten onder gaat
door bruut geweld of loze haat,
maar dat we ook het mooie
en het goede mogen zien,
zodat we ook nog kunnen bidden:
Heer, wij danken voor die wereld,
voor die wereld van vandaag en ook voor onze gemeenschap…..

Onze Vader

Vredewens

Gebed
Goede God,
U hebt ons aan elkaar gegeven om elkaar te troosten en te bemoedigen,
om te steunen en te dragen, om met elkaar te delen van onze rijkdom.
Geef dat wij dit in deze onzekere tijden niet vergeten.
Dat wij ontdekken mogen hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen.
Tegelijkertijd bidden wij:
help ons om elkaar vast te houden, om elkaar te helpen en er te zijn voor elkaar.
Dat we ons niet tegen elkaar laten uitspelen, dat we niet ons eigenbelang,
de hebzucht de boventoon gaat voeren.
Dat wij weten, dat U bij ons bent, die ons draagt
in goede tijden en in tijden van tegenspoed. Amen.

Zending onder het kruisteken
In deze dagen van wereldwijde onzekerheid klinken onze goede wensen als kleine gebeden wensen: Adieu, ajuus, Behüte dich Gott, God be with you, vaya con Dios. Vanuit alle talen horen we: ga met God want – zo klonk het in het openingsgedicht – hij geeft vertrouwen en hoop alle dagen van ons leven. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.