Persbericht Parochie Maria Laetitia 1 juni 2020

Persbericht Parochie Maria Laetitia 1 juni 2020

Kerkdiensten onder voorwaarden weer openbaar

Kerkdiensten mogen na 1 juni onder strikte voorwaarden weer doorgang vinden. De Nederlandse bisschoppen hebben aan de R.K. parochies richtlijnen gegeven waaraan moet worden voldaan. Pastoor Hans Pauw van de parochie Maria-Laetitia in Doetinchem is verheugd over de aangekondigde versoepeling. Sinds half maart waren kerkdiensten van zijn parochie alleen nog te volgen via de digitale kerkomroep, Facebook en YouTube. Pastoor Pauw plaatste al snel zijn laptop voor het altaar om diensten te streamen. Zo konden gelovigen vanuit huis kerkdiensten via sociale media beleven. Pauw realiseert zich dat dat behelpen is voor degenen die gewend zijn om trouw ter kerke en ter communie te gaan. ‘Toch keken er met regelmaat honderden gelovigen naar deze vieringen en dat geeft wel aan hoe groot de behoefte is, meldt de pastoor. ‘Dat sterkt ons om de volgende stap zorgvuldig voor te bereiden in de diverse locaties en met inzet van de lokale vrijwilligers. Daarom is gekozen voor het weekend van 13 en 14 juni wanneer Sacramentsdag wordt gevierd. Er mogen dan volgens de geldende RIVM-richtlijnen 30 kerkgangers aanwezig zijn. Vanaf 1 juli wordt dat aantal verhoogd naar 100 parochianen.

Voorlopig is echter nog niet alles bij het oude. Niet alleen is het aantal kerkgangers beperkt, er zijn ook voorwaarden gesteld aan de hygiëne – zoals het ontsmetten van handen, aan looproutes door de kerkruimte. Vooralsnog is er geen zang en wordt pas na afloop gecollecteerd.

Ook dienen kerkgangers zich in de week voorafgaande aan de weekendviering aan te melden bij het lokale parochiesecretariaat om deel te kunnen nemen aan de viering. Enerzijds om te voorkomen dat er teveel mensen aanwezig zijn, anderzijds om te voorkomen dat mensen bij de deur de toegang moet worden geweigerd. Het ontvangen de Heilige Communie is pas weer mogelijk met ingang van 13-14 juni en gaat ook gepaard met veiligheidsmaatregelen.

Pastoor Hans Pauw weet dat dit nogal beperkend is. Desondanks kijkt hij ernaar uit om ‘live’ voor parochianen voor te gaan in een kerkdienst. ‘Jammer dat het eerst nog voor een beperkte groep is, maar fijn om de betrokkenheid van kerkgangers bij een dienst te ervaren. Hoe zeer moderne techniek ons heeft geholpen, het gaat toch om het echte contact.’ 

Meer info of contact?

Pastoor Hans Pauw

Henri Dunantlaan 85

7006 EB  DOETINCHEM

0314-643552

06-30162927

h.pauw@mlparochie.nl

Bijlage 1: de concrete maatregelen op een rij

1. Aanmelden voor deelname aan de liturgie in het weekend noodzakelijk

Vanaf 1 juni kunnen de vieringen op weekdagen worden gehouden met maximaal 30 personen die 1,5 meter afstand houden van elkaar. Pas vanaf 14 juni kan ook de Communie worden uitgereikt. Aangezien de grens van 30 personen op weekdagen nergens zal worden overschreden is aanmelden niet noodzakelijk.

Met ingang van het weekend 13-14 juni (Sacramentsdag) worden de weekendvieringen in de parochie Maria Laetitia weer hervat. Het is vooralsnog echter niet toegestaan om Woord- en Communievieringen te houden. Deze worden vervangen door een viering van Woord en Gebed. In de maand juni mogen 30 kerkgangers worden toegelaten. Per 1 juli mogen dit er 100 zijn. Het is belangrijk dat mensen zich voor deelname aanmelden in de week voorafgaande aan de weekendviering bij het lokale secretariaat van de kerk die zij willen bezoeken  Om alle parochianen een kans te geven kan men zich niet voor een hele periode aanmelden, maar slechts per viering. Indien het maximaal aantal is bereikt moeten mensen worden afgewezen. Mensen uit risicogroepen en mensen met gezondheidsklachten, met name verschijnselen van verkoudheid en griep, vragen wij thuis te blijven en de vieringen te volgen via de Kerkradio of een TV uitzending.

2. Ontsmetten van handen

Bij het betreden van de kerk én voor het ter Communie gaan moeten alle kerkgangers de handen ontsmetten. Daartoe is op iedere kerklocatie hand-gel aanwezig. De Communie wordt uitgereikt vanachter een hoestscherm met behulp van een pincet

3. Kerkruimte

De inrichting van de kerkruimte wordt aangepast op de te houden  1,5 meter afstand. Vrijwilligers zullen fungeren als deurwacht en aanwijzingen geven voor het goede verloop van de viering.

4. Zang

In alle liturgievieringen is zingen vooralsnog niet aan de orde omdat ook op deze wijze het virus zich gemakkelijk kan verspreiden. Wel zal zoveel mogelijk een organist aanwezig zijn.

5. Collecte

Deze kan niet op de normale wijze tijdens de offerande plaatsvinden. In plaats daarvan zal een deurcollecte worden gehouden bij de uitgang. Thuis een bijdrage overmaken kan natuurlijk ook.

6. Koffie

Koffie- en ontmoetingsmomenten rond de vieringen kunnen vooralsnog geen doorgang vinden.

7. Uitvaarten en huwelijken

Bij uitvaarten en huwelijken kan vooralsnog alleen een viering van Woord en Gebed worden gehouden.

8. Sacramenten

Het sacrament van de zieken kan met de nodige voorzorgsmaatregelen altijd worden toegediend. Ook de biecht kan doorgang vinden in een te ventileren ruimte. Doopvieringen, Eerste Communievieringen en Vormselvieringen worden voorlopig opgeschort tot nader bericht.

Bijlage 2: Contactgegevens reservering plaats kerkdienst in het weekend                       

Locatie                   Telefoonnummer                                                            

Doetinchem            0314-39 10 91 (maandag, woensdag, vrijdag tussen 9.30-12.00 uur)

Wijnbergen             06-53 29 90 41 b.g.g. 06-57 21 09 81                                                                    

Gaanderen              0315-32 32 23 b.g.g. 0315-32 48 52                                                                      

Etten                          06-12 67 88 24 bellen, sms of app                                                                         

Ulft                             0315-68 12 75 (maandag en donderdag 9.00-12.00 uur)                              

Dinxperlo                 06-30 82 90 39                                                                

Gendringen             0315-68 13 64 b.g.g. 0315-63 01 10