Pinksteren voorbij?

Pinksteren voorbij?

Ieder jaar vind ik het weer een bijzonder om het verhaal van Pinksteren te horen. De leerlingen die angstig bijeen zitten in een zaal met afgesloten deuren. Voor de wereld buiten is geen enkele ruimte. De leerlingen zijn naar binnen gericht. Het verdriet om de dood van Jezus, hun teleur gestelde verwachtingen, nemen hen in beslag.

Hier blijft het niet bij. De Geest doorbreekt hun angst en geslotenheid. Er wordt een nieuw begin gemaakt. De Geest opent de leerlingen om te spreken; hun afgeslotenheid wordt doorbroken. Ze openen de deuren van hun verblijf, ze trekken naar buiten. Door hun vrijmoedigheid van spreken wekken zij de verbazing van de mensen om hen heen.

Met Pinksteren worden we er aan herinnert dat wat de Geest aan de leerlingen doet ook in en aan ons kan gebeuren. Immers ook wij zijn in Gods geest gedoopt. Gods geest is in al wat groeit en leeft; zijn adem is in ieder van ons en in alles wat leeft. Ook wij worden door Gods geest bezield. Ook wij worden door Gods geest bewoond.

Wij mogen er op vertrouwen dat Gods geest ook vandaag aan het werk is. Gods geest is werkzaam waar je angst doorbroken wordt, waar je de moed gegeven wordt om te spreken. De Geest van God is werkzaam waar wat dood is, opnieuw tot leven komt, waar je een nieuw begin maakt, na een donkere periode.

Pinksteren vandaag.

We leven met z’n allen op dit moment in een onzekere periode, de coronacrisis bepaalt onze dagen, wat wel en niet kan, waar we wel en niet naar toe kunnen. De maatregelen worden versoepeld, maar er wordt ook gewaarschuwd voor een nieuwe golf van besmettingen. Het virus kan alleen bestreden worden met een vaccin. Er wordt door veel wetenschappers over de hele wereld hard aan gewerkt. Maar ook in deze tijd is de geest van God werkzaam.

Zie je Gods geest werken vandaag? In jezelf? In anderen? In mensen om je heen of in situaties of gebeurtenissen in je omgeving. Word je zijn werkzaamheid gewaar? Juist wanneer er veel onzekerheid en twijfel is, is het belangrijk om je niet af te sluiten, maar ook oog te hebben voor de sporen van de Geest. Waar zie je Gods geest werken? Laat het elkaar weten, deel het met elkaar? Pinksteren is niet voorbij. Het kan iedere dag Pinksteren worden!

Berrie Daalhuizen