Vormen 2020

Vormen 2020

In onze parochie worden de kinderen in het najaar voorbereid op het H. Vormsel, met een Vormselviering eind november.

Het pastoraal team heeft besloten om het H. Vormsel dit jaar in verband met de coronacrisis te verschuiven naar het najaar van 2021 omdat er geen uitzicht is op een feestelijke Vormselviering dit najaar.

Vanaf 20 mei is het Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter Rooms- Katholieke Kerk Nederland van kracht. Dit protocol van de Nederlandse bisschoppen geeft de richtlijnen aan voor de komende periode betreffende de coronacrisis. Het Protocol biedt geen ruimte voor een Vormselviering met een grote groep, zoals we dit gewoon zijn te doen.

Na de zomer van 2021 gaat de voorbereiding van start voor het H. Vormsel van het najaar van 2021 en kunt u uw kinderen opgeven voor het H. Vormsel. Door middel van de Vreugdebode, de website en Facebook wordt u hierover geïnformeerd.

Namens het pastorale team,

Berrie Daalhuizen, pastoraal werker