NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP MAURITIUS

NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP MAURITIUS

UITNODIGING VIERING IN DE MAURITIUSKERK

ZONDAG 4 juli 10:00 UUR

HET THEMA: ”LOSKOMEN ”

Volgens een update van de Nederlandse Bisschoppen van 25 juni jl. gelden de volgende richtlijnen. Voor het maximaal toegestane aantal bezoekers geldt de capaciteit van de kerk in een anderhalve meter opstelling. Voor de Maurituskerk geldt dan 80 personen. Een mondkapje is niet meer nodig. Aanmelden en de gezondheidscheck blijft geldig. Aanmelden kan bij Joop Kraan tel.: 06-28435342.

Deze viering is ook te volgen via de website: https://kerkdienstgemist.nl/stations/531


Het thema “Loskomen”
Dit thema is passend in een tijd waarin we eindelijk los lijken te komen van de dwang en de beperkingen die corona ons nu al anderhalf jaar oplegt. Het thema ’Loskomen’ is actueel in een tijd waarin veel mensen er – meer dan ooit – , aan toe zijn om even los te komen van het dagelijks bestaan.
Het was voor ons allen een loodzware, bijna verstikkende tijd. Een tijd dat we ons vreselijk zorgen maakten over bijvoorbeeld je gezondheid, de kinderen, je werk, de financiën en nog veel meer.

‘Loskomen’, kent meerdere hoedanigheden, bijvoorbeeld o.a. : Vrij te zijn, bevrijd van de dagelijkse beslommeringen en zorgen, terugkeren naar de essenties van het bestaan.
In de viering willen we met woorden, gebeden en muziek, ons bezinnen op wat ‘los komen” zoal kan betekenen. In het evangelie horen we welke levenslessen Jezus voor ons heeft, als we ons zorgen maken.

Lezing uit het Evangelie van Mattheus 6, 25 -34

Jezus begeeft zich onder het volk als een rondtrekkende leraar, zoals er in die tijd meer waren.
Een groep leerlingen volgden hem op zijn reizen. Het doel van deze reizen was niet alleen aanvullend onderwijs te geven, maar zijn leerlingen ook intens betrokken te maken. Hij was het kloppend hart van zijn leerlingen.
De titel van dit Evangelie zou kunnen luiden: ‘Maak je geen zorgen’
De joden leefde in die tijd onder het juk van de Romeinen in een oorlogssituatie en maakten zich daarom veel zorgen. Daarom deed hij wel drie keer de oproep om ‘geen zorgen maken’.
Jezus geeft aan dat wij ons zorgen maken over onze kleding, ons eten en drinken, over de dag van morgen en over hele basale dingen. Met twee beelden uit de natuur maakt hij het duidelijk dat je in de hele natuur de zorg van God ziet. In de natuur gaat het leven altijd door zonder gepieker.
Dan kun je toch wel zeggen, dat hij toch zeker ook wel voor ons mensen zal zorgen.
Maar we moeten dan wel vertrouwen op Hem. Jezus zegt vervolgens iets dat heel belangrijk is.
Zoek eerst het Koninkrijk van God. Met ander woorden: Maak je los van die zorgen en richt je meer op God. Ga je inzetten voor de dingen van God. Hij roept op tot een nieuwe levensoriëntatie.
Daar gaan we in de viering verder over nadenken.

Liederen, gebeden en verhalen

In de viering worden meerdere liederen gezongen over reizen met inspirerende teksten. Maar ook liederen van vreugde, van schitterende mooi dingen. Deze zijn in het boekje afgedrukt en kunt ook vinden op YouTube.
Verder, hoort u ook een verhaal met de titel: De rijke vader.
Dit verhaal wil betekenis geven aan: Wat is rijk en wat is arm.
Bij het aansteken van de Menora bidden we voor: dat we ‘los mogen komen’ van wat ons vasthoudt en ruimte krijgen voor bevrijding. We bidden voor wijsheid, hoop en vertrouwen.
Voor dat we de viering afsluiten met een lied van over Toon Hermans: ‘Het leven lief hebben’, dat we allemaal wel kennen, horen we in de slotgedachte een mooie tekst over ‘Loskomen’.

Laat u bemoedigen en inspireren door deze mooie viering.

Tot slot
In de maand augustus is er geen viering. De startviering voor het nieuwe kerkelijk seizoen is op zondag 5 september om 10:00 uur in de Mauritiuskerk.

De locatieraad wenst u de komende maanden een fijne tijd toe. We hopen dat deze viering u aanspoort om los te komen van alle dagelijkse beslommeringen en zorgen en kunt genieten van alle mooie dingen die er zijn.

Mocht er een reden zijn om te reageren op deze Nieuwsbrief of andere zaken die u als parochiaan aangaan in onze geloofsgemeenschap, stellen wij dat zeer op prijs.
Stuur uw reactie naar: mauritiuskerk@gmail.com.