De toediening van het H. Vormsel 2021 in de Parochie Maria Laetitia

De toediening van het H. Vormsel 2021 in de Parochie Maria Laetitia

Zoals gebruikelijk in onze Parochie zal dit jaar het H. Vormsel eind november worden toegediend en wel in de O.L.V. Tenhemelopening in Doetinchem in één vormselviering.

De volgende kinderen komen in principe in aanmerking voor het H. Vormsel: a. de leerlingen die nu in groep 7 zitten; na de zomervakantie in groep 8 en b. de leerlingen die nu in groep 8 zitten; en na de zomervakantie in de brugklas. De kinderen die vorig jaar het H. Vormsel niet konden ontvangen vanwege corona, kunnen dus dit jaar alsnog deelnemen aan H. Vormsel. Naast de kinderen die dit jaar regulier het H. Vormsel doen.

Voorbereiding

De kinderen worden op twee locaties voorbereid op het H. Vormsel:

De vormelingen van de vier Doetinchemse locaties en de locaties van Gaanderen, Terborg en van Etten worden gezamenlijk voorbereid in Doetinchem (locatie: O.L.V. Tenhemelopneming).

De coördinator is Ada Loeven (t.loeven@upcmail.nl)

De kinderen van de geloofsgemeenschappen van Ulft, Varsselder-Veldhunten, Azewijn Silvolde, Varsseveld, Breedenbroek, Dinxperlo, Gendringen, Netterden en Megchelen worden samen voorbereid in Ulft (locatie: HH. Petrus en Paulus).

De cöordinator van deze groep is: Gilbert Esser (gilbert-esser@planet.nl).

Aanmelding

Aanmelden van uw kind voor het H. Vormsel kan uitsluitend digitaal. Vanaf heden kunt u uw kind aanmelden door het digitale aanmeldingsformulier H. Vormsel 2021 volledig in te vullen en op te sturen naar het Centraal Secretariaat Parochie Maria Laetitia (secretariaat@mlparochie.nl). U vindt het aanmeldingsformulier op de website van de parochie (https://maria-laetitia.nl/sacramenten/vormsel/)

De sluitingsdatum voor de inschrijving van het H. Vormsel 2021 is eind augustus. Aanmeldingen na 1 september schuiven door naar 2022. Alle informatie over het vormselproject ontvangt u nadat u uw kind hebt aangemeld van de coördinatoren van de werkgroepen.

Ouder/kindinformatieavond:

Dinsdag 7 september 19.30 uur  LocatieO.L.V. Tenhemelopneming:

Voor de geloofsgemeenschappen van Doetinchem, Wijnbergen en De Huet, Gaanderen, Etten en Terborg.

Ouderinformatieavond:

Dinsdag 14 september 19.30 uur Locatie  HH Petrus en Paulus, Ulft:

voor de geloofsgemeenschappen Ulft, Varsselder-Veldhunten, Azewijn, Silvolde, Varsseveld, Breedenbroek, Dinxperlo, Gendringen, Netterden en Megchelen.

Vormselwerkgroepen van de Parochie Maria Laetitia

Berrie Daalhuizen, pastoraal werker

Mia Tankink, pastoraal werker

Paulus Tilma, pastor