update protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’

update protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’

Geachte lezer,

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni (zie bijlage). In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen. U leest meer over deze versoepelingen in het bericht dat is geplaatst zowel op de website van het Aartsbisdom Utrecht als op de website van de Kerkprovincie:

Met vriendelijke groet,

Roland Enthoven

Hoofd Communicatie

Aartsbisdom Utrecht

Maliebaan 40

3581 CR  Utrecht

Postbus 14019

3508 SB  Utrecht

Tel.: 030 2391969

E-mail: enthoven@aartsbisdom.nl