NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP MAURITIUS ADVENTSVIERING

NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP MAURITIUS ADVENTSVIERING

UITNODIGING ADVENTSVIERING IN DE MAURITIUSKERK

ZONDAG 5 DECEMBER 10:00 UUR

HET THEMA: ”GEVEN IS KRIJGEN”

Coronamaatregelen
Op vrijdag 26 november jl. zijn er door het kabinet weer nieuwe maatregelen voor Covid verstrekt. Een reactie van de Nederlandse Bisschoppen hierop heeft ons nog niet bereikt.
Een van de maatregelen die door het kabinet aangekondigd heeft, is het dragen van mondkapjes. Dit is nodig bij het lopen door de kerk en bij het kiezen van de plaats.
Er wordt ook uitdrukkelijk gevraagd om 1,5 meter afstand te houden.
De Mauritiuskerk biedt zeer veel ruimte, en kunt u zich best veilig voelen.
Iedereen is welkom.

Deze viering is ook te volgen via de website: https://kerkdienstgemist.nl/stations/531

Geven is krijgen
Het is de Sinterklaasperiode. Dus vol verwachting klopt ons hart.
Bij het krijgen van een cadeau wordt je blij, maar bij het géven van cadeautjes kan je echt gelukkig worden. Het is ook de Advent. Dit is de periode van wachten, verwachten en hopen op nieuwe tijd die nog niet zichtbaar is. Het is de voorbereiding op Kerstmis, de dag van Jezus’ geboorte, de dag waarop een nieuwe schepping openbreekt.
Wachten is passief; verwachten houdt actie in. Zeker in deze moeilijke periode moeten we actief zijn, elkaar bemoedigen en steunen, een lichtpuntje zijn voor de ander. Dat kan al eenvoudig door bijvoorbeeld een kaartje in de bus te doen bij eenzame ouderen. Geven is krijgen.

Adventskaars
Op symbolische wijze word door het aansteken van de adventskaars het nieuwe licht ontstoken. Licht geeft kracht, geborgenheid en zoveel meer. Een mooi geschenk in deze zeer moeilijke en zware tijden van de coronapandemie.
Aansteken Menora
Om het verlangen in deze donkere tijden te vervullen, steken we de zeven kaarsen aan van de Menora. Wij bidden en mediteren over het licht dat de Menora ons laat schijnen op onze talenten en dat wij ons mogen ontwikkelen zoals God het bedoeld heeft. Het licht schijnen op onze handen om te geven, op de warme woorden uit onze mond, op onze geliefden, op alles wat God ons heeft gegeven.

Evangelie Lucas 1

De lezing gaat over de verschijning van een boodschapper de engel Gabriël die het goede nieuws brengt van verwachting, hoop en belofte.
Die eerste belofte begint al met de verschijning van engel Gabriël aan Zacharias. Zij verteld dat zijn vrouw Elisabeth een zoon zal baren die zij Johannes moet noemen. Zacharias gelooft er geen snars van en raakt in verwarring.
Hij kan niet meer horen totdat de zoon van Elisabeth genaamd Johannes geboren is. Het is voor Zacharias en Elisabeth een tijd van wachten en verwachten
De tweede belofte is de verschijning van de Engel Gabriël aan Maria, waarbij zij vertelt dat Maria zwanger zal worden van een zoon die zij Jezus moet noemen. De engel verteld dat Jezus een
Groot man zal worden en de Zoon is van de Allerhoogste, de Zoon van God.
Maar Maria zegt ik heb geen man, hoe moet dat dan. De engel geeft ten antwoord: ‘De Heilige Geest zal over u komen”. Voor Maria breekt ook een periode aan van wachten, verwachten en hoopvol uitzien. Dit is de leidende gedachten in de Advent op weg naar Kerstmis.

De woorden van het Evangelie geven voldoende stof tot nadenken.

Bijvoorbeeld: Voor God blijkt niets onmogelijk zoals we in het verhaal zien, kan ik dit geloven. Durf ik me voor te stellen dat de Heilige Geest ook iets in mijn leven kan betekenen. Denk eens hoe Maria zich voelde toen zij dit ontzagwekkende nieuws over zich heen kreeg. Hoe kan zij dit rijmen met haar maagdelijkheid?
Als we naar dit verhaal kijken, kunnen we denken dat het waarschijnlijk is, dat Zacharias en Maria in eerste instantie in een crisis geraakt zijn. We kunnen ons afvragen: hoe reageer ik in een crisis en waar haal ik de moed en het vertrouwen vandaan dat het goed komt. Kan ik van Maria als zetel der wijsheid leren hoe ik in een crisis mijn hoofd en mijn hart kan gebruiken. Allemaal vragen die we ons zelf kunnen stellen.

Liederen, gebeden en verhalen
In de viering wordt er gebeden, meerdere liederen gezongen met inspirerende teksten en er worden mooie verhalen verteld. Hierin zal het thema: “Geven is krijgen” als een rode draad door de gebeden, de teksten en de muziek lopen. Heel bijzonder is het lied: Magnificat anima mea Dominum van Taizé.
De teksten en liederen zijn in het boekje afgedrukt en kunt ook vinden op YouTube.

Laat u bemoedigen en inspireren door deze mooie viering.

Het is een viering, vol met rituelen, gebeden en gezangen, waarbij iedereen welkom is.
Meer bijzonderheden staan op facebook: Mauritius Geloofsgemeenschap en de website van de Maria-Laetitiaparochie.

VOLGENDE VIERING
Kerstviering op vrijdag 24 december om 19:00 uur.

Kerstactie 2021.
Ook dit jaar wil de Parochie Maria-Laetitia, weer solidair zijn met de mensen in onze omgeving, die een extra steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken. Dit kan een mooie Kerstattentie zijn voor mensen die het juist met de feestdagen moeilijk hebben, die ziek zijn of alleen, al dan niet uitgebreid met een boodschappenpasje voor de mensen die het financieel moeilijk hebben. Hiervoor vragen wij een financiële bijdrage. In de volgende Vreugdebode staat vermeld hoe u dit kunt doen.
Ook is het mogelijk om extra boodschappen te doen voor mensen die het financieel moeilijk hebben.
De Mini Manna Markt in Ulft en in Doetinchem zijn blij met:
Iets lekkers voor bij koffie/thee: kerstkransjes, chocolade, chocolademelk, vruchten-fruit in pot/blik, soep in blik. Deze spullen kunt u inleveren achter in de kerk vóór de weekendviering van 5 december of tijdens de opening van het secretariaat op donderdag 9 of 16 december van 9.00 tot 11.00 uur
Alle ingeleverde spullen worden naar de Mini-Manna-Markt in Ulft gebracht, waar ze verder uitgedeeld worden aan mensen met financiële noden.
Hopelijk kunnen wij op deze manier, samen met u, veel mensen in onze parochie, die het – op wat voor manier dan ook – moeilijk hebben, fijne Kerstdagen bezorgen.
Dank u wel.