Nieuwsbrief in plaats van Vreugdebode

Nieuwsbrief in plaats van Vreugdebode

Logo ParochieMariaLaetitia_klein
       Nieuwsbrief H. Augustinus-Martinus Geloofsgemeenschap

Gaanderen, 12 mei 2020.

Geachte lezer,   

Nu de Vreugdebode van mei-juni niet uitkomt en de kerkelijke vieringen en activiteiten nog steeds niet openbaar zijn, willen wij met deze nieuwsbrief in contact met u blijven.
De locatieraad vindt het heel belangrijk om zo elkaar tot steun te kunnen zijn en de saamhorigheid vanuit de kerk te ervaren.

Daarom wordt deze nieuwsbrief niet alleen per e-mail verstuurd maar bezorgen we hem ook, zoals u dat gewend bent van de Vreugdebode, bij u in de brievenbus.
Heeft u deze nieuwsbrief niet per e-mail ontvangen, dan kan het zijn dat wij geen juist e-mailadres van u hebben of dat u geen gebruik maakt van internet.
In het eerste geval verzoeken wij u om uw juiste e-mailadres naar ons te sturen: rkgaanderen@mlparochie.nl  Dan geeft u hiermee automatisch toestemming dat wij uw  e-mailadres in ons bestand opnemen en ontvangt u tot wederopzegging de digitale nieuwsbrief van de geloofsgemeenschap.
Maakt u geen gebruik van internet en wilt u in de toekomst wel graag de nieuwsbrieven blijven ontvangen, wilt u dan het strookje aan het eind van deze nieuwsbrief in de brievenbus van de pastorie deponeren, dan zorgen wij ervoor dat u de toekomstige nieuwsbrieven op papier in uw brievenbus krijgt.

Contact
Wilt u graag contact met iemand van het Pastoresteam of de Pastoraatsgroep, belt u dan gerust naar ons secretariaat:
telefoonnummer: 0315-323223.
Dinsdag 09.30 – 10.30 uur of donderdag 14.00 – 15.00 uur.

Parochiële Caritas Instelling   (PCI)
Hebt u hulp nodig of kent u iemand die extra ondersteuning nodig heeft (financieel of sociaal)? Misschien kan de PCI u helpen. Ook dan kunt contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer of met de contactpersoon van de PCI-werkgroep in Gaanderen: 06-57284582.

Overzicht van vieringen

 • Zondag 24 mei, 09.30 uur: Zevende zondag van Pasen, besloten
  Inspiratieviering.
  Lectoren: Lenie Helmink en Karin Pouwels.
  Intermezzo’s: met muziek van CD’s.
 • Zondag 31 mei, 09.30 uur: Pinksteren, besloten Eucharistieviering. Celebrant Pastoor Pauw.
  Lector: Annie Rysavy.
  Zang door enkele zangers van het gemengd koor: Bart Rysavy, Michiel Pouwels, Frans van Hal en Ben Simmes.

Deze vieringen kunnen niet bezocht worden. Wel kunt u ze rechtstreeks volgen via www.kerkomroep.nl  U kiest dan Martinuskerk Gaanderen en u bent live verbonden.
Van deze vieringen zal ook steeds een aantal boekjes in de Mariakapel komen te liggen, die u mee mag nemen.

We hopen u op deze manier troost en versterking te kunnen bieden en dat we zo ons geloof kunnen verdiepen en onze saamhorigheid kunnen versterken.

Vervolg vieringen
Van de vieringen in juni kunnen we u nog geen overzicht geven. Wanneer er nieuws is over de coronamaatregelen, volgt dit in een volgende nieuwsbrief.

Website
Op de website www.maria-laetitia.nl staat ook veel informatie over wat in onze parochie en geloofsgemeenschap gebeurt. Wanneer u de website bezoekt, vindt u naast veel algemene informatie, de button om door te linken naar kerkomroep en u kunt via de button Locaties ook de webpagina van de Augustinus-Martinus locatie bezoeken. Veel leesplezier.

Pinksteren

In de nacht van strijd en zorgen
reiken wij naar U omhoog
biddend om een nieuwe morgen
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen
en begrijpen wij U niet

U blijft ons met liefde dragen,
U, die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop
een Helper, heeft U ons beloofd.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht
wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
Niemand anders, U alleen
leidt ons door dit leven heen.                            
(Naar een gedicht van Ans van der Heiden

Caritas

De werkgroep PCI (Parochiële Caritas Instelling) van de geloofsgemeenschap Augustinus-Martinus in Gaanderen bedankt alle
gulle gevers die in de Goede Week levensmiddelen in de kerk brachten. Hiervan konden wij vier pakketten maken voor mensen die – zeker in
deze tijd – een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Maria en Alfonsus

Ook konden wij het mooie bedrag van € 75, 00
uit de collectekist van de Caritas aan de vrijwilligers van de Voedselbank Doetinchem-Wehl-Gaanderen overhandigen. Ook namens hen: bedankt! Uw hulp voor de Voedselbank blijft welkom want er zijn helaas steeds meer mensen in onze omgeving die voor hun wekelijkse boodschappen afhankelijk zijn van de Voedselbank. U kunt uw gift deponeren in
de collectekist van de Caritas, bij de Mariakapel in de St. Martinuskerk.

In de meimaand – Mariamaand – vragen wij op voorspraak van Maria om kracht en vertrouwen om samen deze tijden goed door te komen.

Hopelijk kunnen we u snel weer in onze vertrouwde Martinuskerk ontmoeten.

Overleden

Op vrijdag 28 februari 2020 is overleden Jo Raben, Gerhardus Johannes, echtgenoot van Henny Raben-Fels in de leeftijd van 93 jaar. Hij woonde aan de Ontwikkelstraat 64 in Gaanderen. Op vrijdag 6 maart was voor hem de crematieplechtigheid in Yardenhuis Achterhoek in Doetinchem.

Op dinsdag 17 maart 2020 is overleden Diny Diks-Stevens, Bernardina Hendrika Maria, weduwe van Bertus Diks, in de leeftijd van 92 jaar.
Haar uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Op woensdag 8 april 2020 is overleden Mientje ten Brink-Rysavy, Wilhelmina Gerarda Maria, weduwe van Johan ten Brink, in de leeftijd van 73 jaar. Mientje woonde aan de Ribesstraat 78 in Gaanderen. De uitvaart en crematie hebben in besloten kring plaatsgevonden.

Op zaterdag 18 april 2020 is overleden Antoon Besselink, Antonis Johannes, echtgenoot van Annie Besselink-Steverink, in de leeftijd van 93 jaar. Antoon woonde aan de Bloemenweg 16 in Gaanderen. Op zaterdag 25 april was voor hem de besloten uitvaartviering in de St. Martinuskerk, waarna de crematie in Yardenhuis in Doetinchem.

Mogen zij allen opgenomen zijn in het Huis van de Vader.

Misintenties Zondag 17 mei
jgd Dien Liebrand                                       Mariet Steverink-Kuipers
Diny Geurtsen-Reijmer                              vader en moeder Bosch-Leupens
Hermien Keurentjes-Geurtsen                 Jan Hofstad
Wim Keurentjes                                          vader en moeder Rysavy
jgd Cisca Pöpping                                       Eric Reumer
Tonnie en Riet Engelberts-Keurentjes    Jan en Jo Heuthorst-Simmes
vader en moeder Ernst-Nijenhuis

Misintenties Zondag 24 mei
Lena Geurtsen (verjaardag)                      jgd Bertus Hendriksen
Bernard Geurtsen                                        Gerda Hendriksen-Heveling
jgd Marietje Stevering-Janssen                vader en moeder Ernst-Nijenhuis
Bennie Stevering                                         Ben Tempels (verjaardag)
vader en moeder Steverink-Schurink      Willy Tempels-Thuis
Petra Hoenholt (verjaardag)
Eef en Riet Hoenholt-Raasing

Misintenties Zondag 31 mei Pinksteren
Betsie Besselink-Ubbink                            Hennie en Marietje Ernst-Gosselink
ovl fam Sessink-Kuipers                            Jan Ketelaar
jgd Corrie Hendriksen                            vader moeder Hendriksen-Heveling
vader en moeder Ernst-Nijenhuis           ovl fam Bosman-Keurentjes
Gert Bourgondiën (verjaardag)                Ben Koenders (verjaardag)
jgd Leo Smits                                               Inn Daams-Löwenthal
Jan en Wies van Aalst-Schepers              Reind Massop
Pastoor van de Burg                                  ovl fam Daams-Steverink
jgd Riet Engelberts-Keurentjes                ovl fam Massop-Krus
Tonnie Engelberts                                      Ben Tempels (verjaardag)
Joop en Greet Kroets-Helming                 Willy Tempels-Thuis
Jan Hofstad                                                  Harrie en Jo Weikamp
Bennie en Marietje Stevering-Janssen   Gerard Holtus (verjaardag)
Cisca Pöpping                                              Herman Kemperman
Sjef Wissink,                                                Jan en Riekie Ebbers-Fiering
jgd Frans Aleven                                         Mariet Steverink-Kuipers
Doortje Aleven Gosselink                          jgd Bertus Holtus
vader en moeder Schurink-Steverink     ovl fam Holtus
Eef en Riet Hoenholt-Raasing                  Piet Jacobs
Petra Hoenholt                                           Harrie Ernst
Herman en Ria Koster-Braam                  Jan Helmes
Hein Gootink                                               Antoon Besselink
Antoon Kroets                                      
ovl fam Kroets-Mensinck
Ben en Agnes Bruens-Schoonhoven