PCI in Corona-tijd

PCI in Corona-tijd

De corona maatregelen hebben ook veel invloed op het werk van de PCI in onze parochie.

Een relatief groot deel van onze steunaanvragen komt bij de PCI binnen via de professionele hulpinstanties, zoals buurtcoaches, zorgverleners enz.

Daarnaast zijn de werkgroepen in de locaties van onze parochie actief.

Deze beide lijnen functioneren in deze periode minder.

Hulpinstanties komen veel minder “achter de voordeur” bij hulpbehoevenden.

Juist in deze voor meerdere groepen moeilijke periode kan de PCI een bijdrage leveren met een financiële ondersteuning of op een andere manier.

We hebben onze betrokkenheid al vorm gegeven door een donatie aan de voedselbanken in onze parochie.

Als u of iemand in uw omgeving hulp nodig heeft en u denkt, dat de PCI een bijdrage kan leveren, schroom niet om dit te melden bij de contactpersoon in uw locatie of bij het secretariaat van de PCI : pci@mlparochie.nl

1-5-2020