Passion Achterhoek

Passion Achterhoek

Op 4 april, eerste Paasdag, zal TV Gelderland een opname uitzenden van Passion Achterhoek.

Een voorstelling die bestaat uit vier monologen waarin twee mannen en twee vrouwen aan het woord komen. Zij nemen de kijker mee in hun eigen levensverhaal én dat van Jezus. Emoties krijgen volop de ruimte: Woede, liefde, verontwaardiging, eenzaamheid en verbazing. Verhalen over hoop en angst, wantrouwen en vertrouwen, zeker ook passend bij de coronatijd waarin we nu leven. Na elke monoloog volgt een lied dat, met actuele beelden op de achtergrond, aansluit op het thema en de dramatiek van het voorafgaande verhaal.

Op deze manier wordt door professionele acteurs en zangers uit deze regio het lijdensverhaal van Jezus op indrukwekkende wijze verbonden aan deze tijd.

De uitzending is te zien op Eerste Paasdag, 4 april, rond 4 uur ’s middags bij TV Gelderland.

Wilt u meer informatie of op een ander moment kijken ga dan naar Passion Achterhoek.nl

Passie

Ze zijn bijna zo oud als de weg naar Rome: passiespelen. Al in de Middeleeuwen werden, in de aanloop naar Pasen, de eerste passiespelen opgevoerd. Het was een dramatische bewerking van de laatste dagen en uren van Jezus. Het doel was om de kijker te betrekken in het verhaal over het lijden en sterven van Jezus. Gaandeweg werden de passiespelen steeds groter van opzet. In eerste instantie speelden de toneelstukken zich vooral af in kerk en/of processies (bron: Wikipedia). Maar toen het al te groots en uitbundig werd verplaatste het speelveld zich letterlijk naar buiten, naar de straten en de pleinen. Die beweging, van binnenkerkelijk naar buiten, kreeg in 2011 een geheel eigentijdse impuls met ‘The Passion’: een theatrale uitbeelding van het leven van Jezus met grootse decors, in straten en pleinen, met eigentijdse muziek.

Het verhaal en de passie van Passion Achterhoek begint in 2015 op een plein, met een bushalte. Vanuit kerken werd een busreis georganiseerd naar ‘The Passion’ in Enschede. Dit inspireerde tot het organiseren van een eigen Passion. Nu zes jaar later is ons vertrekpunt opnieuw een bushalte! Het is een passend en symbolisch vertrekpunt. Al heel kort na het leven van Jezus werden mensen die hem volgden omschreven als ‘mensen van de weg’.

Wat is er dan mooier dan een bushalte als uitgangspunt en vetrekpunt voor onze Passion Achterhoek – on tour. Bij een bushalte kunnen de mooiste ontmoetingen ontstaan met medereizigers. Bij een bushalte sta je voor de keuze: welke richting wil ik op? Een bushalte zou je zelfs een plaats van bezinning kunnen noemen, als je moet wachten op de komst van de bus heb je tijd van nadenken (of inkeer). Maar diezelfde bushalte kan ook een plaats worden van ontgoocheling: wat als je bus te laat komt, of als je de bus mist? Zo is de bushalte één grote metafoor voor het leven zelf.  

Bij het schrijven van de teksten voor Passion Achterhoek – on tour groeide het idee om een aantal reizigers te portretteren. Reizigers die dit met elkaar gemeen hebben dat ze op hun levensweg halt hebben gehouden bij de ontmoeting met Jezus. Sommigen stonden op een kruispunt in hun leven. Voor anderen was het iets dat gewoon op hun weg kwam.

Passion Achterhoek wil je graag meenemen naar de bushalte, waar je zelf getuige bent van een viertal ontmoetingen. Maar let wel… die bushalte is geen eindpunt. Het is een vertrekpunt, zoals iedere bushalte. Voor mij, als tekstschrijver, was deze reis een ontdekkingstocht. Een reis met hoogte – en dieptepunten, verkeerde afslagen en soms zomaar ergens starten en zien waar je uitkomt. De ontmoetingen met allerlei mensen bij die bushalte, de regisseurs, de spelers en musici, (mede)bestuursleden van de Stichting Passie voor Cultuur en Maatschappij, maakten het tot een inspirerend project en een heel boeiende reis.

Ik wens jou, als reisgenoot, heel veel inspiratie en passie toe!

Hans Hinkamp