Pastoraal woord van kardinaal Eijk aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht