Versoepeling coronamaatregelen per 25 september 2021

Versoepeling coronamaatregelen per 25 september 2021

Versoepelingen Coronaprotocol Nederlandse bisschoppenconferentie

Met ingang van zaterdag 25 september 2021 zijn de volgende versoepelingen en maatregelen van kracht:

Toegankelijkheid van vieringen:

  • Geen opgave en/of registratie meer noodzakelijk.
  • Geen coronatoegangsbewijs tonen maar de dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona.

Tijdens de vieringen:

  • Geen 1,5 meter afstand, wel rekening houden met afstand tot elkaar zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Geef elkaar ruimte.
  • Geen handen schudden bij vredeswens.
  • Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de uitgang, een bankoverschrijving of een gift-app.
  • De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt.
  • Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm (of gelaatscherm bij de celebrant) gehandhaafd.
  • De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.
  • Samenzang is weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enz.

Wijwater:

  • De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn. Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.

Alle basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. “Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.”

Woensdag 22 september 2021

Pastoor Hans Pauw