NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP H. MAURTITIUS SILVOLDE

NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP H. MAURTITIUS SILVOLDE

NIEUWSBRIEF GELOOFSGEMEENSCHAP H. MAURITIUS
UITNODIGING VOOR DE GEBEDSDIENST OP
ASWOENSDAG 17 FEBRUARI VANUIT DE MAURITIUSKERK SILVOLDE


De viering is via streaming te volgen via de website:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/531

THEMA: VAN STOF EN AS NAAR NIEUW LEVEN

Dit uitwerking van dit thema gebeurt door rituelen welke verbonden zijn met symbolen, gebeden, spirituele teksten, mooie liederen en een leerzame lezing van Jesaja 58 2-10.
In het begin van de viering hoort u in de uitleg van het thema: “Van stof en as naar nieuw leven”, welke route we daarvoor moeten afleggen. Vertelt wordt dat Aswoensdag een moment van bezinning is van wat was, maar ook dat Aswoensdag een startpunt is voor een nieuw begin.
Hiervoor dient het ritueel als het verbranden van palmtakken tot as. Het is een eeuwenoud kerkelijk gebruik dat symboliseert; het achterlaten van wat was en de start is van de vasten als een nieuw begin.

Aswoensdag is ook een dag van inkeer.

Wij mensen op zoek naar geluk, weten dat we op onze zoektocht de wind vaak in de rug hebben, maar dat we ook tegen sterke wind in moeten, zeker zoals dat bij corona nu het geval is en we hulp van boven nodig hebben. Op Aswoensdag verbranden we de oude takken van zorg en angst en zoeken in de as nieuw leven door de aansluiting bij God. Deze as is ook een teken van hoop, want uit as kan weer iets moois verrijzen. As is vruchtbaar en geeft voeding aan de grond. Zo is ook de veertig dagen tijd voor ons vruchtbaar in onze zoektocht naar inspiratie in onze Bijbelse geloofstraditie op weg naar Pasen. We hopen dat we hierbij de kracht vinden stil te staan bij de diepere betekenis van ons bezig zijn en meer zicht krijgen op de weg die we te gaan hebben.

Aansteken van waxinelichtjes
De tekst bij dit ritueel grijpt terug op onze herinneringen van wat is gebeurd. Wat as met ons kan doen, dat as een beeld is van vergankelijkheid. Maar dat as ook een warme belofte kan zijn van een smeulende nieuwe toekomst. Van een nieuwe vruchtbaarheid. Een vonkje is hiervoor genoeg.
Op Aswoensdag trekken we de grens bij het begin van de veertig dagen tijd. We hebben veertig dagen de tijd te oefenen in onze naastenliefde. Vul dat het zelf maar in.

Bloembollen poten in de as
De bloembol is het symbool van het nieuwe leven. In de as zitten nog de voedingsstoffen van het oude leven, maar als voedingsstof hebben zij nog kracht. Deze plant is het symbool van al het nieuwe dat voor ons ligt, dat al het oude dat achter ons licht opneemt. Zo is het ook met een mens. Dat wat hij altijd was met zijn talenten die hij ook altijd kan gebruiken om verder tot volle wasdom te komen.
Ook wij mensen staan op de schouders van hen die ons voor gingen. Wij plukken de vruchten van hun noeste bestaan. Het is de basis van onze maatschappij van nu. Plaatsen wij deze bloembol als vrucht van onze toekomst in ons verleden. Een nieuwe toekomst gloort.

Lezing profeet Jesaja 58, 2-10
In deze lezing horen wij meer wat vasten nu wel en niet is.
Jesaja leefde circa 700 j. voor Christus. Het verhaal van bijna 3000 jaar geleden, speelde in de stad Babylon, wat de poort van God betekent. Jesaja was evenals Jezus een profeet en prediker.
In deze lezing gaf hij onderricht aan het joodse volk over de vasten.
De joden dachten dat zij voldoende deden tijdens het vasten door te bidden en zich van alle genoeglijkheden te onthouden. Maar God sloeg daar geen acht op. Het was alleen maar uiterlijk vertoon. Want tijdens het vasten ga je ook gewoon door met je eigen leventje. Blijf je misschien onverschillig tegenover anderen die het minder hebben, je de stem van de eenzamen en verdrukten niet hoort enz. Dat is geen vasten. Echt vasten is dat er iets verandert in je hart. Het is zoals in Jesaja staat: onderdak bieden aan daklozen, je bekommeren door aandacht voor je medemens; vooral de eenzamen (ouderen en jongeren), meehelpen de alsmaar groter wordende (kinder)armoede te bestrijden. Ons afvragen wat wij voor de vluchtelingen kunnen doen op het Griekse eiland Lesbos, die omkomen in kou, honger en ellende. Maar ook de medemens in Afrika, Azië en Latijns Amerika niet vergeten die enorm lijden onder de gevolgen van de Coronacrisis, zeker zo lang zij geen vaccins hebben. Als wij op die manier een invulling geven aan de vasten, dan zal het licht in het duister schijnen, zoals Jesaja dat in het slot van de lezing zegt.

In de gebedsdienst horen we ook mooie liederen, gebeden, inspirerende gedachten en poëzie.
Ontdek in deze indrukwekkende gebedsdienst de beleving en de spiritualiteit van de rituelen, symbolen en gebeden.
Meer bijzonderheden staan op facebook: Mauritius Geloofsgemeenschap

Lezerstip voor het volgen van de streamingsdienst
Om de tekst beter te kunnen volgen kun je met de schuif rechts naar beneden scrollen.

Vastenactie
In verband met corona worden er dit jaar geen vastenactie gehouden d.m.v. het rondbrengen en ophalen van vastenzakjes. Maar gezien de enorme gevolgen van de Lockdown in Afrika, Azië en Latijns –Amerika door het coronavirus, bevelen wij voor deze actie van het Bisdom Utrecht van harte bij u aan. U kunt u gift overmaken op NL21 INGB 0000005850 t.n.v. Vastenactie den Haag o.v.v.
“ Corona noodhulp”

ROOSTER KERKDIENST ACTIVITEITEN
Zondag7 maart : 10:00 uur Liturgische viering
Thema: Jozef, helder en klaar licht