Anja Dijcker

Anja Dijcker

Geboren en getogen in hartje Doetinchem en altijd verbonden aan “De Pas” kerk te Doetinchem waarvoor ik al geruime tijd een kleine vrijwilligersbijdrage lever.

Ná mijn ruim 45- jarige “werkperiode” te hebben afgesloten veranderde deze kleine bijdrage al heel snel in een uitgebreidere.

Pastoor P. Ambting vroeg mij medio 2016 of ik m.i.v. 1 jan. 2017 bestuurssecretaris wilde worden voor de grote, nieuwe fusie-parochie “Maria Laetitia”

Tijdens de “meeloop-periode” werd snel duidelijk dat fuseren van de beide parochies gewenst maar bovenal noodzakelijk is. Wordt er van de kerk in dit grote deel van de Achterhoek verwacht dat voor jong en oud verspreiding van het katholieke geloof gewaarborgd blijft dan is op pastoraal- , financieel- , bestuurlijk- en kerkelijk huisvestingsniveau samengaan onontkoombaar.

Met instemming, maar ook wetende dat er nog vele uitdagingen aangegaan moeten worden ga ik ambitieus aan de slag om aan alle parochies en haar parochianen de “ Parochie Maria Laetitia” een stevige plek te geven die allen verdienen.

Penningmeester
Thijs Kemperman
Priester
Marcel Smits