Thijs Kemperman

Thijs Kemperman

Ik ben getrouwd met Clasien en vader van drie dochters. Inmiddels grootvader van acht kleinkinderen. Opgeleid als information manager en registeraccountant en binnenkort met pensioen. In het parochiebestuur benoemd in de functie van penningmeester.

Voorheen ben ik actief geweest als voorzitter van de beheercommissie van De Wingerd en deed ik eens per maand de klaarzetdienst. Een mooie en waardevolle periode waarin de besturen van de katholieke en protestantse kerk eigenaar waren van het moderne kerkgebouw.

Het zijn turbulente tijden geweest en het zal ook in de toekomst lastig worden om de eenheid binnen de parochie te realiseren en te handhaven. Het sluiten van kerken draagt natuurlijk niet bij aan de saamhorigheid, maar is onvermijdelijk in een tijd waarin het aantal parochianen gestaag afneemt en we toch met een sluitende begroting willen werken.

Deze bestuursklus neem ik over van twee voorgangers die het boekjaar 2016 nog samen afronden. Voor 2017 dus nieuwe kansen. Samen met Joyce, onze administrateur,
heb ik gekozen voor een update van het boekhoudprogramma. Verder zal er, wat betreft de administratie, niet zoveel veranderen, omdat we als parochie gebonden zijn aan kerkelijke en burgerrechtelijke regels.

In elk geval ben ik bereid om de keuzes die ik als penningmeester maak, uit te leggen aan ieder lid van de locatieraad die daarbij betrokken is. Het is aan het nieuwe bestuur om de synergie met de 16 locaties en locatieraden verder vorm te geven. Ik vertrouw op een vruchtbare samenwerking met de andere parochiebestuurders en de leden van de locatieraden.

Bestuurslid
Bert Lamers
Secretaris
Anja Dijcker